องค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ

          ความร่วมมือระหว่างประเทศเริ่มตั้งแต่สมัยการประชุม แห่งเวียนนา (Congress of  Vienna)  เพื่อยุติสงครามนโปเลียน  จากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ ๆ  จนก่อตั้ง องค์การระหว่างประเทศขึ้นมาคือ  องค์การสันนิบาตชาติ  (League  of  Nations)  ที่กำเนิดขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่  1  และองค์การสหประชาชาติ  (The  United  Nations)  เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่  2  จากนั้นก็มีการก่อตั้งองค์การต่าง ๆ  อีกหลาย

องค์การ
          องค์การระหว่างประเทศ  คือ  หน่วยงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป  ทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  บางองค์การก็เป็นความร่วมมือในระดับสากลหรือระดับโลก บางองค์การก็เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค  เช่น องค์การสหประชาชาติ  องค์การค้าโลก  องค์การนาโต้  สหภาพยุโรป องค์การโอเปคและองค์การอาเซียน  เป็นต้น

- องค์การสหประชาชาติ  (The  United  Nations  :  UN)  มีหน่วยงานที่ดำเนินงานต่างๆ คือ

    สมัชชา
   
คณะมนตรีความมั่นคง
   
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
   
สำนักเลขาธิการ

- องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ  มีหน่วยงานที่ดำเนินงานต่างๆ คือ

    UNHCR
    ILO
    WHO
    FAO
    UNESCO

- องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   มีหน่วยงานที่ดำเนินงานต่างๆ  คือ

    WTO
    IMF
    IBRD
    EU
    NAFTA
    ASEAN
    AFTA
    APEC
    OPEC
    G7

 

สร้างโดย: 
วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์