วันสำคัญของไทย

ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้ค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------

วั น สำ คั ญ ต่ า ง ๆ ข อ ง ไ ท ย ใ น แ ต่ ล ะ เ ดื  อ  น

 

 

 

         สาเหตุและความเป็นมาของการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 ในประวัติศาสตร์ไทยนั้นได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขี้นมากมาย ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ใด

เกิดจากบุคคลใด ในสถานที่ใด หรือเวลาใดก็ตาม หากเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ

หรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เหตุการณ์นั้นย่อยจะเป็นที่จำจดของคนในสมัยนั้นเสมอ

ซึ่งสิ่งที่ตามมาในภายหลังก็คือการที่มีการกำหนด "วันสำคัญต่างๆ" ขึ้น 

 

การกำหนดวันสำคัญนั้นก็ได้มีจุดประสงค์หลายอย่าง แต่ข้าพเจ้าคิดว่าจุดประสงค์หลัก

ของการจัดตั้งวันสำคัญขึ้น คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นๆ

และอาจยังมีจุดประสงค์อื่นๆอีกเช่น เพื่อระลึกถึงคุณความดีของบุคคลที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

 เพื่อให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทย และ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม

 

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้นี้ขึ้นเพื่อ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

 หรือผู้สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับวันสำคัญของประเทศไทย

 ซึ่งสื่อการเรียนรู้นี้ได้รวบรวมและจัดทำวันสำคัญต่างๆที่ส่วนใหญ่

ไม่ค่อยมีคนรู้จัก หรือรู้จักแต่อาจยังไม่รู้ถึงประวัติและความเป็นมาของวันสำคัญนั้นๆ

 

ทางคณะผู้จัดทำได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนรู้แห่งนี้

จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

SmileSmileSmileSmileSmile

สุดท้ายนี้ขอขอบคุุณสำหรับผู้เยี่ยมชมสื่่อการเรียนรู้นี้ด้วยค่ะ

 

สร้างโดย: 
คุณครู ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว จิตราภรณ์ นันทุรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์