ราชวงศ์จักรีไทย

ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา)

ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อพ.ศ.2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า " ยุครัตนโกสินทร์ "

     

        

     

   คณะผู้จัดทำ                    แหล่งข้อมูล

สื่อการเรียนรู้นี้จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า เนื้อหามีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

..........................................................................................................................................

สร้างโดย: 
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ และ น.ส.กฤตินา จันทร์หวร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์