ราชวงศ์จักรีไทย

ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา)

ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อพ.ศ.2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า " ยุครัตนโกสินทร์ "

     

        

     

   คณะผู้จัดทำ                    แหล่งข้อมูล

สื่อการเรียนรู้นี้จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า เนื้อหามีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

..........................................................................................................................................

สร้างโดย: 
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ และ น.ส.กฤตินา จันทร์หวร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 173 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • abrahamkennemer3347
  • nbrwipawinee