มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

1. กำหนดให้มีและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศ
2. สำรวจและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เป็นประจำ
3. ลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ทำได้โดยการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
การปรับปรุงกระบวนการผลิตการลดมลพิษจากยานพาหนะ

4. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เช่น ประกาศเรื่อง มาตรฐานการระบายมลพิษ ประกาศเรื่อง
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นต้น
5. เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ
ของ อากาศบริสุทธิ์และอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมถึงให้ทราบระเบียบ กฎเกณฑ์

มาตรฐานต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศและเพื่อให้ประชาชน

ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์