My Scool Is Makapittayakhom

 

ประวัติโรงเรียนมะค่าพิทยาคม

            โรงเรียน มะค่าพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สาธารณะหนองผักแว่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 66 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ติดถนนสายอำเภอกันทรวิชัย-ตำบลกุดไส้จ่อ เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยอาศัยโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่าเป็นที่ทำการเรียนการสอน และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528
            กรมสามัญศึกษาได้ตั้งนายวิสิษฐ์ หิรัญโกวิท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรวิชัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2528 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง
นายจำเนียร ไชยธานี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งแตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวย การโรงเรียนมะค่าพิทยาคมตามลำดับ ปัจจุบันกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิศิษฎ์ หมายดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2543 ถึงปัจจุบัน
            โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มีแผนการจัดเต็มรูปแบบ 6-6-6/5-5-5 รวม 33 ห้องเรียน และในปัจจุบันได้จัดแผนการเรียนเป็น 3-3-3/1-1-1 รวม 12 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ 23คน   นั
กการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์