My Scool Is Makapittayakhom

 

ประวัติโรงเรียนมะค่าพิทยาคม

            โรงเรียน มะค่าพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สาธารณะหนองผักแว่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 66 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ติดถนนสายอำเภอกันทรวิชัย-ตำบลกุดไส้จ่อ เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยอาศัยโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่าเป็นที่ทำการเรียนการสอน และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528
            กรมสามัญศึกษาได้ตั้งนายวิสิษฐ์ หิรัญโกวิท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรวิชัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2528 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง
นายจำเนียร ไชยธานี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งแตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวย การโรงเรียนมะค่าพิทยาคมตามลำดับ ปัจจุบันกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิศิษฎ์ หมายดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าพิทยาคม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2543 ถึงปัจจุบัน
            โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มีแผนการจัดเต็มรูปแบบ 6-6-6/5-5-5 รวม 33 ห้องเรียน และในปัจจุบันได้จัดแผนการเรียนเป็น 3-3-3/1-1-1 รวม 12 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ 23คน   นั
กการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 239 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13917
  • nbr13906
  • nbr13913
  • nbr14436
  • ssspoonsak