การหาสมาชิกและการประชุมสมาชิกใหม่

ผลการดำเนินงานงวดที่  2  การหาสมาชิกและการประชุมสมาชิกใหม่  

1.  การหาสมาชิก 

หาโดยการชักชวนเพื่อนๆที่สนิทและให้ผู้นำกลุ่มเยาวชนแต่ละหมู่บ้านชักชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมกรรมแบ่งโซนกันหาสมาชิกด้วยโดยการกรอกใบสมัคร จนได้สมาชิกตามจำนวน  60  คน  แต่ในช่วงระยะแรกยังเข้าร่วมประชุมไม่มากตามที่คาดหวังแต่พวกเราก็ไม่ท้อ พยายามตามตัวไปหาถึงบ้านเพื่ออธิบายความเป็นมาวัตถุประสงค์  ้นที่ตำบลของเราังแต่พวกเราก็ไม่ท้อ พยายามตามตัวไปหาถึงบ้านเพื่ออธิบายความเป็นมาและความสำคัญ ประโยชน์ของโครงการที่จะดำเนินการในความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลของเรา จนในที่สุดพวกเราก็ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งกว่าจะได้มาและทำให้พวกเค้าเข้าใจก็ทำเอาพวกเราเหนื่อยไปตามๆกันและนอกจากนั้นได้ชวนเยาวชนที่เรียนกศน.มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข ครั้งที่ 2 /2552เรื่อง ประชุมชี้แจงโรงการวันที่  13  พฤศจิกายน 2552ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน 

 2.การประชุมสมาชิก

การประชุมครั้งสอง  วันที่  13  พฤศจิกายน  2552  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน    มีความรู้สึกประหม่า ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยพูดในที่สาธารณะ ที่มีคนเยอะๆ แต่สบายใจตรงที่เราได้จัดเตรียมเอกสารพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเชิญประชุม เอกสารการรับลงทะเบียน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากครูกศน.เป็นอย่างดีมาตลอดในทุกๆเรื่องและที่สำคัญพวกเราได้มีการเตรียมตัวมาดีมีเนื้อหาในการพูดทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมหลายคน มี นายกอบต.  ปลัดอบต.  ผู้ใหญ่บ้าน(บางหมู่บ้าน) ผู้แทนกำนัน สมาชิกอบต. (บางหมู่บ้าน)ครูกศน. แล้วการประชุมก็ผ่านไปได้ด้วยดี ท่ามกลางความโล่งอก ดีใจ ที่งานสามารถออกมาอย่างสวยงาม


         ....................................................................................................................................................6.1           นายอาหมัด  ตันหยงวารี บอกถึงแนวทางในการหาสมาชิกใหม่ ว่าเราควรทำการรับสมัครโดยให้กรอกใบสมัครสมาชิก เพราะสมาชิกที่เราจะได้นั้นเข้ามาโดยสมัครใจ และต้องการทำงานในจุดนี้จริง ๆ และได้แนะนำเรื่องการเตรียใมความพร้อมในการประชุม การจัดระเบียบตำแหน่งที่อยู่ของผู้เข้าร่วมประชุมควรให้เป็นระบบมากกว่านี้6.2           นายดอเลาะ  หมิ๊เต๊ะ เสนอให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายที่ต้องใช้ในการแสดงก่อนทุกครั้งที่จะมีการแสดงจริงและควรมีการฝึกซ้อมก่อนทำการแสดงด้วยมติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย                                ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.                                                                                 ( ลงชื่อ )                                                                                                ( นายไคโรอัสมัน   แวฮีเล )                                                                                                       ผู้บันทึกการประชุมหมายเหตุ                                 อาจารย์แก้ว ได้เสริมกับทางผู้ใหญ่ว่าควรจะเลือกการแสดงกลองยาวด้วยเพราะชุมชนเรามี 2 วัฒนธรรม จึงควรมีการแสดงกลองยาวให้กับเยาวชนด้วย  ลงชื่อ                                ( นางสาวสาลีนี  เจ๊ะเต๊ะ )                          ผู้ตรวจการรายงานการประชุม       

3. กิจกรรมที่เราเลือก                  พวกเราได้ตกลงกันไว้ว่าจะเลือกการแสดงดิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดง(ดีเกฮูลู)เป็นการแสดงขององค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน เพราะศิลปะการแสดง( ดีเกฮูลู) ในชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมานานทั้งยังสามารถหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนได้ง่ายและเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นกิจกรรมที่มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป ดิเกฮูลูของเราไม่มีปัญหากับผู้นำศาสนาเพราะไม่มีอะไรขัดกับหลักศาสนา และที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยที่พวกเราได้มีการปรับปรุงคณะดิเกฮูลู คือ ได้สรรหาสมาชิกใหม่ แต่งเพลงใหม่ คิดท่าใหม่ ตัดชุดใหม่และซื้อเครื่องดนตรีใหม่ ซึ่งทำให้คณะได้รับความชื่นชมและชื่นชอบจากผู้ชมมากยิ่งขึ้นเรื่องการเลือกศิลปวัฒนธรรมการแสดง   
โครงสร้างองค์กรเยาวชนระดับอบต.โคกเคียน (ใหม่)การจัดองค์กรเยาวชนตำบลโคกเคียน                       มูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง                                                                                                                                                                      

5.  การหากรรมการที่ปรึกษาและครูภูมิปัญญา

                ในการหากรรมการที่ปรึกษาพวกเราได้คัดเลือกจากบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน อย่างเช่น ท่านนายกอบต.  กำนัน ครูกศน.เป็นที่เคารพของบุคคลในตำบลโคกเคียน และครูภูมิปัญญา คือนายดอแม เจ๊ะซูและนายดอเลาะหมิ๊เตะ  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเล่นดีเกฮูลู เพราะเป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิด และมีความคิดที่อยากจะอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์