การแตกตัวของเบสอ่อน

รูปภาพของ e_chi_zen_ryoma

 การแตกตัวของเบสอ่อน

          เบสอ่อนเมื่อละลายน้ำแล้วจะแตกตัวเป็นไอออนได้เพียงบางส่วนเช่นเดียวกับกรดอ่อน โดยปฏิกิริยาการแตกตัวของเบสอ่อนเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ เช่น

 

          Kb คือ ค่าคงที่สมดุลของเบส ใช้ในการเปรียบเทียบความแรงของเบสได้เช่นเดียวกับค่า Ka

     -  โมโนโปรติกเบส (monoprotic base) สามารถรับ H+ ได้ 1 ตัว และมีค่า Kb เพียงค่าเดียวเท่านั้น เช่น NH3 เป็นต้น

     -  โพลิโปรติกเบส (polyprotic base) สามารถรับ H+ ได้มากกว่า 1 ตัว และมีค่า Kb ได้หลายค่า เช่น ไฮดราซีน (H2NNH2) เป็นต้น

 

          นอกจากนี้ค่า Kb ยังสามารถบอกปริมาณการแตกตัวของเบสอ่อนได้ในลักษณะเปอร์เซ็นต์ของการแตกตัว ดังนี้

 

 การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลของเบส

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนค่าคงที่สมดุลของเบสอ่อนต่อไปนี้ C6H5NH2 , N2H2

วิธีทำ

 

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อแอมโมเนียละลายน้ำจะแตกตัวให้ NH4+ และ OH- ถ้าแอมโมเนียจำนวน 0.106 โมล ละลายในน้ำ 1 ลิตร ที่ภาวะสมดุลแตกตัวให้ NH4+ และ OH- เท่ากัน คือ 1.38 x 10-3 โมล จงหาค่าคงที่ของการแตกตัวของ NH3

วิธีทำ

 

 

สร้างโดย: 
อ.กุลรณี อารีมิตร และ น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์