เก็บตกฉบับสอง :เครื่องpolysomnography

รูปภาพของ 27460sss

สารลับนี้...เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

http://i183.photobucket.com/albums/x74/green_master/560de828.jpg

เชิญเลือกรายการที่ต้องการ

................................................................................................................................................................

Smileเก็บตกฉบับแรก :ความปลอดภัยในการขับรถ SmileTongue outเก็บตกฉบับสอง :เครื่องpolysomnography Tongue out

Smileเก็บตกฉบับสาม :สัตว์จำศีล SmileTongue outเก็บตกฉบับสี่ :สมาชิกสัตว์จำศีล Tongue out

Smileเก็บตกฉบับห้า :การนอนหลับกับการสวดมนต์ SmileTongue outเก็บตกฉบับหก :ท่านอนต่างๆ Tongue out

Smileเก็บตกฉบับเจ็ด :นอนกรน SmileTongue outเก็บตกฉบับแปด :ดูดวง Tongue out  


เราจะมาเก็บตกกันก็คือเครื่องpolysomnography


มีใครรู้จักเจ้าเครื่องpolysomnography บ้างไหม เครื่องนี้มีคุณสมบัติในการตรวจวัดส่วนต่างๆในร่างกายในขณะที่เรานอนอยู่


การตรวจการนอนหลับ
polysomnography เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถบอกได้ว่า คุณภาพในการนอนของคืนนั้นๆ เป็นอย่างไร หลับ ได้ดีหรือสนิทเพียงไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ โดยที่ผู้ป่วยเองไม่สามารถทราบได้ โดย
เฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ


การตรวจการนอนหลับนี้ประกอบด้วย
1.การตรวจวัดคลื่นสมอง เพื่อวัดระดับความลึกของการนอนหลับ และ การตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหลับ -- > หลับได้สนิทมากน้อยแค่ไหน ประสิทธิภาพการนอนดีเพียงใด
2.การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะหลับ -- > หัวใจมีการเต้นผิดจังหวะ ที่
อาจมีอันตรายได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
3.การตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือดแดงขณะหลับ -- > สมอง หัวใจ ขาด
ออกซิเจนหรือไม่
4.การตรวจวัดลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางจมูกและปาก -- > มีการหยุดหายใจหรือเปล่า
5.การตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอก และกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่ใช้ในการหายใจ
6.การตรวจเสียงกรน -- > กรนจริงหรือไม่ กรนดังค่อยแค่ไหน กรนตลอดเวลาหรือไม่ กรนขณะ
นอนท่าไหน
7.การตรวจท่านอน -- > ในแต่ละท่านอน มีการกรนหรือการหายใจผิดปกติแตกต่างกันอย่างไร


ทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการตรวจวัดช่วงกลางคืน อย่างน้อยประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาปกติของการหลับของคนทั่วไป


http://www.koreatimes.co.kr/upload/news/080217_p14_sleepmain.jpg

................................................................................................................................................................

สร้างโดย: 
คุณครู ศศนันท์ กฤษณะวนิช และ นางสาวอัมพร อังกูรภาสวิชญ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์