การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutai


 
การสร้างแบบทดสอบ 

   การใช้โปรแกรม DesktopAuthor สร้างสื่อการเรียนรู้ เราอาจจะต้องมีแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบประจำบทเรียนด้วย ซึ่งโปรแกรมได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นนี้ไว้ให้ใช้งาน เราสามารถกำหนดออกแบบแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบให้เหมาะสมกับบทเรียนได้ไม่ยาก และสามารถสรุปผลการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบได้หลังจากได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีลักษณะแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้เลือก 6 แบบ ดังนี้

 • Input = ตอบคำถามแบบข้อความสั้น
 • TextArea = ตอบคำถามแบบอธิบาย
 • DropdownList = แบบเลือกคำตอบ จากรายการที่มีให้เลือก
 • List = เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว
 • CheckBox = ตอบคำถามแบบที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
 • RadioBox = ตอบคำถามแบบตอบได้คำตอบเดียว

 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

 • ไปที่แถบเครื่องมือ คลิกเลือกไปที่สัญรูป   จะปรากฏกรอบหน้าต่าง Add form objects ขึ้น ดังรูป

 

Add Question = เพิ่มคำถาม

Add Submit Button = เพิ่มปุ่มตรวจคำตอบ

Edit Result Page = แก้ไขหน้ารายงานผล

 

 

 

 • คลิกที่ปุ่ม  เพื่อใส่คำถาม จะปรากฏกรอบหน้าต่าง Eazy Form Editor ขึ้นมา ดังรูป

 • ไปที่ช่อง Caption: เป็นส่วนแสดงหัวข้อ เปลี่ยนเป็น คำถาม (หากต้องการแสดงผลเป็นภาษาไทย)
 • ในช่อง Text to display: เป็นส่วนแสดงคำถาม ให้ป้อนคำถามลงไปในช่องที่กำหนด
 • คลิกที่ปุ่ม  เพื่อกำหนดแบบอักษร (Font) จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

 • ช่อง Alignment: ให้เลือกเป็น Left เพื่อตั้งให้คำถามชิดด้านซ้าย
 • ช่อง Font: ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนแบบตัวอักษรเป็น MS Sans Serif ปรับรูปแบบ, ขนาดและสีของตัวอักษรตามต้องการ และกำหนดให้ช่อง Script: เป็น Thai
 • คลิกปุ่ม  (ดูรูปประกอบ)

 • ในส่วนของ Select Stype Settings และ Style Name: (ขออธิบายในตอนท้ายนะครับ)


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์