ไวยากรณ์จีน1.2 เรื่องคำเสริม

รูปภาพของ chen gui zhu

  ไวยากรณ์จีนเรื่อง คำเสริม 结构助词
       

             คำเสริม คือ คำที่ผนวกเข้าไปที่ข้างหลังคำ วลี หรือ ประโยค เพื่อเสริมความหมาย
คำเสริม มี 3 ชนิด

1. คำเสริมโครงสร้าง 结构助词 ผนวกไปข้างหลังคำ หรือ วลีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ ได้แก่

                                            的de      得 de     地 de

2. คำเสริมอาการ动态助词 คือ คำเสริมที่ผนวกไปข้างหลังกริยาเพื่อเสริมความหมาย ได้แก่

                                           了 le      着 zhe    过 guo

3. คำเสริมน้ำเสียง语气助词 คือคำเสริมที่ผนวกไปที่ท้ายประโยค เพื่อแสดงน้ำเสียง ได้แก่

                                           吗 ma    呢 ne     吧 ba    了 le    啊 a

ลักษณะสำคัญทางไวยากรณ์
1. ไม่มีความหมายที่แท้จริงในตัวเอง
2. ไม่สามารถใช้โดยลำพัง
3. ออกเสียงเบา

การใช้คำเสริม
1. คำเสริมไม่สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของประโยคได้โดยลำพัง
2. คำเสริมทั้งหมดจะผนวกเข้าที่ข้างหลังคำอื่นๆ หรือ ท้ายประโยคเพื่อเป็นส่วนประกอบของประโยคเสมอ

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์