การเดาความหมายศัพท์จากคำเหมือน

      การเดาความหมายศัพท์จากการสังเกตคำเหมือน  "synonym"  นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการอ่านได้ดีขึ้น  การเดาศัพท์ด้วยวิธีนี้ผู้เรียนต้องสังเกตคำที่คุ้นเคยในประโยคถัดมา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำประเภทเดียวกัน  เช่น  คำนามกับคำนาม  คำคุณศัพท์กับคำคุณศัพท์

    ตัวอย่าง

                     The job application sat in the personnel office and filled out a vita .  When she finished the resume, she gave it to the secretary. 

    คำที่ไม่รู้คือ a vita เมื่ออ่านข้อความในประโยคถัดไป  ผู้เขียนต้องการพูดถึงคำที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกครั้ง  แต่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ    จึงใช้คำเหมือนหรือคำที่มีความหมายเดียวกันมาใช้แทน  การใช้คำเหมือนนั้นผู้เขียนจะต้องใช้คำประเภทเดียวกันซึ่งจะแทนที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในประโยคให้ยุ่งยาก  ดังนั้นในประโยคนี้ผู้เขียนจึงใช้คำว่า  resume  แทนคำว่า  vita  ซึ่งแปลว่า  ประวัติย่อ

  

 

สร้างโดย: 
นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล ร่วมกับ อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์