อบรมเยาวชนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รุ้นที่ 5

 

ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 นี้เยาวชนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนายการียา  ดอเลาะประธานองค์กรเยาวชนรุ่นที่ 5 เยาวชนจำนวน 9 คน และ  ครูกศน.อบต.เข้าอบรม. ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย

1 .ชื่อนาย การียา     ดอละ     ประธาน

2. ชื่อนาย ฮัมซี       สามะแต  รองประธาน

3.ชื่อนายอาดุรลอฟห์ มาบารู    รองประธาน

4.ชื่อนางมารีนี         เซเมาะ    เลขานุการ

5. ชื่อนายมะกอดี     ปิระซอ     ผู้ช่วยเลขานุการ

6.ชื่อนายอับดุลอาซิ   ยูโซ๊ะ     เหรัญญิก

7.ชื่อนายยีฟรี          เจ๊เยะ      กรรมการ

8.ชื่อนางสาวซูวาตี  แวบืซา     กรรมการ

9.ชื่อนางสาวสูไฮลา     เซมะ   กรรมการ

10.ชื่อนายรอมือลี      อาแด     ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น 1. การจัดองค์กร 2. การหากลุ่มสมาชิก 3. การเขียนโครงการ 4. การบริหารงบประมาณ 5. จิตสาธารณะ 6. อบต.ของเรา เป็นต้น วันแรกของการอบรมมีการจัดตั้งองค์กร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง เป็นองค์กรเยาวชนตำบลบือมังมีรายละเอียดดังนี้ หากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “     ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ขดงตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป  

ก่อนอบรม

 

ระหว่างอบรม

 หลังอบรม  

เยาวชนตำบลบือมังคนนี้

มีความตั้งใจจริง สู้สู้อยู่แล้ว

ยังไงก็ขอให้กำลังใจเพื่อน ๆ ทุกคนด้วย

ทั้งเพื่อนเยาวชนตำบลบือมังเอง และตำบลอื่น ๆ

องค์กรของเราจะยืนยัดอยู่ได้เพราะเรานั่นเอง

สู้ตาย    ........มาลีนี.......

จากบือมัง

รูปภาพของ supatkul

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

รูปภาพของ sea

สลาม เยาวชนบือมัง

อย่าลืมนะครับ ช่วยเล่าเขียนการบ้านที่ให้ด้วยครับ

1.ก่อนอบรม

2. ระหว่างอบรม

3. หลังอบรม

สู้ สู้ พี่น้องครับ ...........(แบซี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์