เงินตราโบราณสมัยอยุธยา

 

   

 

            

        

 

                                                                                                                                                                            

                  สมัยกรุงศรีอยุธยา (พุทธศักราช 1893 - 2310)


                             เงินตราที่ใช้ในสมัยอยุธยา เป็นเงินสกุลพดด้วงเช่นเดียวกับที่ใช้
                 ในอาณาจักรสุโขทัยแต