หน่วยงานที่เป็นแนวร่วมด้านสุขภาพในชุมชน

หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

 

1.1 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจัดระบบความรู้และสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต

1.2 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมควบคุมโรค และกามอนามัย

1.3 กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลวิธีที่เอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและด้านผลิตภัณฑ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่วยงานใหญ่ 

1. สำนักงานรัฐมนตรี 
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการแพทย์
4. กรมควบคุมโรค
5. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข
8. กรมสุขภาพจิต
9. กรมอนามัย
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

สร้างโดย: 
moeagame

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์