มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

                                                               มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

เป็นเมืองกรุง ทุ่งนา หรือป่าใหญ่
ทางมา-ไป ครบครัน ธัญญาหาร
มีคนดี ที่ศึกษา พยาบาล
ปลอดภัยพาล ควรอยู่กิน ถิ่นนั้นแล