ผู้จัดทำ

 

        ผู้จัดทำ   

 

 

น.ส.วรรณนิภา ว่องวิชชกร  อายุ 18 ปี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 เลขที่ 30

โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย

                                           ทำสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา   

                                           เรื่อง สมุนไพรและเมนูอาหารแนะนำเพื่อสุขภาพ 

                                           E-mail : num_minejunsu_yusoo@hotmail.com

 

 

 

        อาจารย์ที่ปรึกษา

                                          นายวิริยะ  โภคาพันธ์  อายุ 50 ปี  ตำแหน่ง ครู (คศ.3)
 

•  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
•  หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
•  หัวหน้าคณะสุพรรณิการ์
•  งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

E - mail : viriya2091@hotmail.com


http://www.suriyothai.ac.th/node/178

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.วรรณนิภา ว่องวิชชกร อาจารย์ วิริยะ โภคาพันธ์ โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์