มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนิสิตวิศวะ 3 หลักสูตร

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ บสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2551  รวม 71 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล

          2.เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

          3.คะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          3.1 TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป หรือ

          3.2 IELTS 5.5 หรือ

          3.3 ทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่ทางโครงการจัดทำขึ้น ต้องได้ 60% ขึ้นไป หรือ

          3.4 TU-GET คะแนนเทียบเท่า TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป หรือ

          3.5 CU-TEP คะแนนเทียบเท่า TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป

          4.คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

          4.1 SAT Reasoning Test (หรือชื่อเดิมคือ SAT หรือ SAT1) โดยมีแต้ม Critical Reading Section หรือ Mathematics Section รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 แต้ม และเฉพาะส่วน Mathematics Section  มีแต้มไม่น้อยกว่า 600 แต้ม

          4.2 ทำข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่โครงการจัดทำขึ้น โดยต้องได้คะแนน 50% ขึ้นไป

          เอกสารการสมัคร

          1.ใบระเบียนผลการเรียน

          2.เอกสารการรับรองผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ (มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร)

          3.ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของผู้สมัคร

          4.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

          5.ค่าสมัคร 500 บาท

          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.eng.ku.ac.th/admission.php รายละเอียดโครงการ IUP และหลักสูตรได้ที่ www.eng.ku.ac.th ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 ห้อง 0403 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-1489 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-6.00 น.

          ทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ รับตรงครั้งที่ 3 จำนวน 28 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล

          2.คะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          2.1 TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป หรือ

          2.2 IELTS 5.5 หรือ

          2.3 TU-GET คะแนนเทียบเท่า TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป หรือ

          2.4 CU-TEP คะแนนเทียบเท่า TOEFL (iBT) เท่ากับ 61 ขึ้นไป หรือ

          2.5 คะแนน A-NET ภาษาอังกฤษ 65 คะแนน

          3.คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

          3.1 SAT Reasoning Test (หรือชื่อเดิมคือ SAT หรือ SAT1) โดยมีแต้ม Critical Reading Section หรือ Mathematics Section รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 แต้ม และเฉพาะส่วน Mathematics Section มีแต้มไม่น้อยกว่า 600 แต้ม หรือ

          3.2 คะแนน A-NET จะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้

          3.2.1 คณิตศาสตร์ 45 คะแนน

          3.2.2 วิทยาศาสตร์ 45 คะแนน

          3.2.3 ความถนัดทางวิศวะ

          สำหรับผู้ใช้คะแนนสอบปี 50 (ตุลาคม 2549) 25 คะแนน

          สำหรับผู้ใช้คะแนนสอบปี 51 (ตุลาคม 2550) 32 คะแนน

          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://iup.eng.ku.ac.th/admission.php รายละเอียดโครงการ IUP และหลักสูตรได้ที่ http://iup.eng.ku.ac.th ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 ห้อง 0403 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-1489 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104149 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์