ความหมายของวิวัฒนาการ

 

 

               (Dobzhansky et.al. 1977) ได้ให้ความหมายของวิวัฒนาการคือ

               กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในประชากรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นบางส่วน

หรือเกิดขึ้นทั้งหมดเป้นผลอันเนื่องมาจากปฎิกิริยที่สิ่งมีชีวิตปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม กระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการย้อนกลับ

เป็นอย่างเดิมอีก

               แนวโน้มของวิวัฒนาการมีดังนี้

                        - มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้า(Progress)

                        - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะโบราณ(Primitive)ไปเป็นลักษณะก้าวใหม่(Advance)

                        - สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากเพียงใด จะมีลักษณะต่างๆใกล้เคียงกันมากเพียงนั้น

                        - ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะสูญพันธุ์ไป


 

  

สร้างโดย: 
อาจารย์กวิสรา ชาลาภคำ และ น.ส.ทิพย์วรรณ บุตรละคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 380 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ocpd6toi