ความหมายของวิวัฒนาการ

 

 

               (Dobzhansky et.al. 1977) ได้ให้ความหมายของวิวัฒนาการคือ

               กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในประชากรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นบางส่วน

หรือเกิดขึ้นทั้งหมดเป้นผลอันเนื่องมาจากปฎิกิริยที่สิ่งมีชีวิตปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม กระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการย้อนกลับ

เป็นอย่างเดิมอีก

               แนวโน้มของวิวัฒนาการมีดังนี้

                        - มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้า(Progress)

                        - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะโบราณ(Primitive)ไปเป็นลักษณะก้าวใหม่(Advance)

                        - สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากเพียงใด จะมีลักษณะต่างๆใกล้เคียงกันมากเพียงนั้น

                        - ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะสูญพันธุ์ไป


 

  

สร้างโดย: 
อาจารย์กวิสรา ชาลาภคำ และ น.ส.ทิพย์วรรณ บุตรละคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์