ม.รามคำแหง คัดต่อป.โท ภาคเรียนที่ 1

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

             หลักสูตรที่เปิดรับ

             ระดับมหาบัณฑิต

             -โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

-หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ  รับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2551 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 7 รับสมัครถึงวันที่ 25 เมษายน 2551

ระดับปริญญาเอก ทั้งส่วนกลาง(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค(สาขาวิทยบริการฯ 20 จังหวัด) 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (เน้นการวิจัย) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาสังคมวิทยา  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  รับสมัครถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือก.พ.รับรอง

             สอบถามรายละเอียด โทร.0-2310-8923, 0-2310-8128, 0-2310-8132 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.itn.ru.ac.th

             (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104182  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

             ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์