ภาษาอังกฤษน่ารู้ หมวดยานพาหนะ

หมวดยานพาหนะLaughing

 

 airplane

 แอร์เพลน

 เครื่องบิน

 

 car

 คาร์

 รถยนต์

 

 motorcycle

 มอเตอร์ไซเคิล

 รถจักรยานยนต์

 

 cart

 คาท

 เกวียน

 

 train

 เทรน

 รถไฟ