วาดภาพด้วย Paint

รูปภาพของ kunkrufon

Frownการวาดรูปโดยใช้ดินสอSmile

   1. คลิกเครื่องมือรูป

   2. คลิกเลือกสีจากกล่องสีด้านล่าง

   2. กดเมาส์ค้างลากวาดรูป หรือเขียนข้อความตามต้องการ


Kissการสร้างรูปสี่เหลี่ยมEmbarassed

   1. คลิกเลือกเครื่องมือรูป

   2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดภาพ

   3. กดปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามต้องการ

หมายเหตุ : ถ้าต้องการได้รูปสี่เหลี่ยมจัสตุรัส ให้กดปุ่ม Shift (ชิฟท์) ค้างไว้ พร้อมกับการกดเมาส์ลาก และต้องปล่อยปุ่ม Shift ก่อนปล่อนเมาส์

ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมที่ได้

 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมจัสตุรัส 

Surprisedการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมนUndecided

   1.  คลิกเครื่องมือรูป

   2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป

   3. กดเมาส์ค้างลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ

หมายเหตู : ใช้หลักการเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยม

 

 

 สี่เหลี่ยมมุมมนด้านไม่เท่า

สี่เหลี่ยมมุมมนด้านเท่า

Frownการสร้างรูปวงรี หรือ วงกลมCool

   1. คลิกเครื่องมือรูป

   2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป

   3. กดเมาส์ค้างลากเป็นรูปวงกลมตามขนาดที่ต้องการ

หมายเหตุ : ถ้าต้องการได้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ พร้อมกับกดเมาส์ค้าง

ตัวอย่างรูปวงกลม

 

 

 วงรี

วงกลม 

Innocentการวาดรูปหลายเหลี่ยมFoot in mouth

    1. คลิกเครื่องมือรูป

    2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป

   3. ลากเป็นเส้นตรง 1 เส้น

   4. จากนั้นนำเมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไป แล้ว คลิก (ทำซ้ำจนกว่าจะได้รูปที่ต้องการ)

ตัวอย่างการวาดรูปดาวโดยใช้เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

    1. ลากเส้นตรง จากตำแหน่ง 1 ถึง 2

    2. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ 3 แล้วคลิก

    3. เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งที่ 4 แล้วคลิก

    5. เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งที่ 5 ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้าย แล้ว ดับเบิลคลิก จะได้รูปดาวดังตัวอย่าง

ตัวอย่างการวาดรูปปลา โดยใช้เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

   1.  ลากเส้นตรง จากตำแหน่งที่ 1 ถึง 2

   2. จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ตามรูป แล้วคลิก

   3. ส่วนที่จุดสุดท้าย ตำแหน่งที่ 6 ให้ดับเบิลคลิก จะได้รูปปลาตามรูปตัวอย่าง

Coolตัวเลือกสำหรับการสร้างรูปวงกลม และรูปเหลี่ยมInnocent

รูปแรก(บนสุด)     สำหรับวาดรูปที่แสดงเส้นรอบรูปเพียงอย่างเดียว

รูปที่ 2 (รูปกลาง)  สำหรับวาดรูปที่ทำให้ได้ทั้งสีเส้น และสีพื้น โดยการเลือกสีเส้นให้คลิกเลือกสีที่ต้องการจากกล่องสี

                         ส่วนการเลือกสีพื้น ให้คลิกปุ่มเมาส์ด้านขวาที่กล่องสี

รูปที่ 3 (ล่างสุด)   สำหรับวาดรูปที่ได้เฉพาะสีพื้น ไม่มีเส้นรอบรูป


สร้างโดย: 
นางสาวพชร รวยทรัพย์ และเด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 142 คน กำลังออนไลน์