ผู้จัดทำ

  


    

 

   นางสาว กัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์

   โทรศัพท์มือถือ 086-886-7455
   อีเมล์ kalayarat@suriyothai.ac.th

   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

   ประวัติการศึกษา
     - ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา
     - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกพลศึกษา
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

   นางสาว สุวิมล  เตชะวีรพงศ์
  
   อีเมล์ bow_only@hotmail.com

   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
                     

  

 

สร้างโดย: 
คุณครู กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาว สุวิมล เตชะวีรพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์