ประกวดคลิป “เปิดหัวใจวัยโจ๋” ชิงทุน 1 แสน

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   จัดกิจกรรมประกวดวิดีโอคลิป  (Video Clip)   “เปิดหัวใจวัยโจ๋” ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท สำหรับวัยรุ่น (13-17 ปี) ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่ตนอยากบอกกับผู้อื่น 5 ประเด็นหลัก (1.) รู้สึกดีกับตัวเอง  2.) การจัดการชีวิตได้   3.)การมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน  4.) มีจุดหมายในชีวิต  5.) การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่น) โดยรายละเอียดการประกวดผ่านวิดีโอคลิปความยาว 1-3 นาที สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dekdue.com

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
-มีสัญชาติไทย อาศัยในประเทศ หรือต่างประเทศ
-อายุระหว่าง 13-17 ปี หรือศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  หรือระดับอาชีวศึกษา  หรือเทียบเท่า


กติกาการประกวด
-วิดีโอคลิป(Video Clip) ความยาวประมาณ  1 – 3  นาที   รวมไตเติ้ล
-1  ทีม  (1 คนขึ้นไป)   ต่อ 1 ผลงาน   ไม่จำกัดจำนวนผลงาน (ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน)
-ส่งผลงานในรูปแบบ  MP4 Video  ขนาดไม่เกิน   320x240   Pixels    
-ไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
-ใช้ภาษาไทย  หรือมีบรรยายภาษาไทย
-ส่งผลงานทางเว็บไซต์  www.dekdue.com  เท่านั้น
-ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดหรือเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน


รางวัล
ผู้ชนะจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการฯ และได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  1 ทุนการศึกษา  20,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา  15,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา  10,000  บาท
รางวัลชมเชย   7  รางวัล  ทุนการศึกษา   5,000  บาท
รางวัล Popular Vote  โดนใจคนดู  4  รางวัล     ทุนการศึกษา   5,000  บาท
รวม  14 รางวัล   รวมมูลค่ารางวัล   100,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเต็ม  100   คะแนน   หรือ 100%
เกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
40%  ภาพรวม : ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสาร และผลกระทบ
40%  ความสร้างสรรค์  : ด้านแนวคิดและการนำเสนอ
20%  การผลิต  : ด้านคุณภาพของ   ภาพ  เสียง  และการตัดต่อ
* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  5 ท่าน

ผู้แทนแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและครอบครัว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาวัยรุ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ หรือ สื่อสารมวลชน
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ.
กำหนดการประกวด

เปิดรับผลงาน  (รับผลงานทางเว็บไซด์) จนถึง 31  มกราคม 2553
ตัดสินผลงาน / มอบรางวัล 10  กุมภาพันธ์  2553
 
 

เงื่อนไขการประกวด
-ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดประกวด   นำเสนอ  เผยแพร่  ภาพวีดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ที่ส่งผลงาน เข้าประกวด  ต่อสาธารณะชน
-คลิปที่ส่งเข้าประกวด   ต้องไม่เป็นการผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
-ผู้จัดประกวด   ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำ  ของผู้เข้าประกวด   จากการละเมิดสิทธิ์ และสิทธิของผู้หนึ่งผู้ใด
-ผู้จัดประกวด  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ผู้จัดประกวด  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์  ในการลบไฟล์  ข้อความ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-ทั้งนี้รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


watta.ryo@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์