ภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส

รูปภาพของ saiz

ภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในซีกโลกภาคเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 42-51 องศาเท่ากับอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกเหนือ จัดเป็นประเทศในเขตอบอุ่น แม้ในสมัยโบราณที่ทวีปยุโรปมีน้ำแข็งปกคลุมโดยทั่วไปบริเวณแถบนี้ก็อยู่นอกเขตน้ำแข็ง จึงเป็นพื้นที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติ มีสัตว์ป่าและมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยยุคหินเก่าตอนต้น เมื่อประมาณ 6 แสนปีก่อนคริสตกาล    

 ที่มาของรูป:http://lh5.ggpht.com/_TgfUR7IxSjs/SL04GcRO2-I/AAAAAAAAAJ0/dE3DSV4Xca0/france.jpg

พื้นที่       ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันมีเนื้อที่ 551,695 ตารางกิโลเมตร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีเนิ้อที่มากกว่าประเทศไทยเล็กน้อยแต่ประเทศฝรั่งเศสมีพื้นที่รวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนดูคร่าวๆเป็นรูป 6 เหลี่ยม ซึ่งทำให้ไม่มีส่วนใดของประเทศแยกออกจากกันไปอย่าง โดดเดี่ยว

        การติดต่อภายในประเทศกระทำได้โดยง่าย   เนื่องจากพิ้นที่ไม่กว้างมากนัก นอกจากนั้นพิ้นที่รูป 6 เหลี่ยมนี้ยังเปิดออกสู่ทะเลถึง 3 ด้าน คือทางทิศเหนือติดต่อกับช่องแคบอังกฤษ ทางทิศตะวันตกออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติคและทางใต้คือทะ เลเมดิเตอร์เรีเนียน การติดต่อภายนอกจึงเป็นไปโดยสะดวกตั้งแต่สมัยโบราณ

  ภูเขา 

ฝรั่งเศสมีทั้งภูเขาเตี้ยๆ และเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรปคือ มองบลัง(Mont Blanc) มีความสูงถึง 4,807 เมตร อยู่ในเขตแดนฝรั่งเศส ภูมิประเทศฝรั่งเศสนั้นเรียกได้ว่ามีความหลากหลายเพราะพิ้นที่อันไม่กว้างใหญ่นักเราจะพบกับลักษณะภูมิประเทศแทบทุกประเภท ได้แก่ แม่น้ำลำธารที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ป่าไม้ ชายทะเล กับมีช่องเขาและแม่น้ำเป็นทางเดินเข้าออกได้ทุกทิศ

  ที่ราบ 

 ประเทศฝรั่งเศสที่ราบกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศกสิกรรมมาตั้งแต่โบราณเหนือที่สุดคือที่ราบภาคเหนือ(plaine du nord)เป็นที่ราบต่ำนอกจากทำการเพาะปลูกแล้วบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญได้แก่การทอผ้า และการผลิตถ่านหิน ต่อมาคือที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ มีชื่อเรียกว่า ที่ราบปารีส(bassin parsien) พื้นที่ตรงกลางเป็นที่ราบต่ำ ค่อยๆสูงขึ้นทางทิศตะวันออกและตะวันตก ที่ราบตรงกลางด้านตะวันออกและด้านใต้ของกรุงปารีสเป็นเขตเพาะปลูกด้วยเครื่องจักร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าวสาลี และหัวบีทรูท

  

            ถัดไปทางด้านตะวันออกและด้านแคว้นชองปาญ(champage) เป็นแหล่งปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ "แชมเปญ" นั่นเอง ถัดจากปารีสลงมาคือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ(Plaine da la Loire)ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นสวนผลไม้ ของประเทศ และเป็นอีกแหล่งที่ปลูกองุ่นและทำเหล้าองุ่น ที่ราบอกีแตน (Bassin Aquitain)อยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้าน มหาสมุทร แอตแลนติค เป็นพื้นที่ดินทรายกว้างใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าสน ทำให้แหล่งอุตสาหกรรมทำกระดาษ และถัดเข้ามา ภายในประเทศคือ แหล่งผลิต เหล้าองุ่นที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง

             ทางตะวันออก ที่ราบฝั่งแม่น้ำโซน (Saone) และแม่น้ำโรน(Rhone) เรียกว่าช่องทางแม่น้ำโรน(Couloir Rhodanien)เป็นที่ราบแคบและยาวจากทิศเหนือลงมาใต้จนจดฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ราบนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชต่างๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด องุ่น ทางปากน้ำโรนเป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์มีชื่อเสียงในการปลูกข้าวและเลี้ยงม้า ตามริมฝั่งทะเลภาคใต้เป็น สวนผลไม้ และไม้ดอก ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมที่สำคัญของประเทศด้วย.  

สร้างโดย: 
นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์