องค์กรเยาวชนตำบลบาโงยสโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

Laughing องฝค์กรเยาวชนตำบลบาโ่งยสโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อบรมรุ่นที่ 2 Surprised
          
ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2552 นี้เยาวชนตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนายมุมี เจ๊ะเลาะประธานองค์กรเยาวชนตำบลบาโงสะโต เยาวชนจำนวน 7 คน และน.ส.มาสเต๊าะ   มีเด็งครู กศน. ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย
 1นายมุมี   เจ๊ะเลาะ   ประธานองค์กรฯต.บาโงสะโต
2 น.ส.นราภรณ์ เศษสุวรรณ รองประธานองค์กรฯต.บาโงสะโต
3 นายอภินันท์    สาเมาะ       กรรมการ
4  นายอาริฟ    มะตาแม        กรรมการ
5นายตัรมีซี  หะยีสะอะ          กรรมการ
6นายซูไฮมิง  แมเร๊าะ            เหรัญญิก
7นายมาหะมะ   ยูโซ๊ะ           กรรมการ
8นายปรมินทร์  สาแม              เลขานุการ
9 นางสาวมาสเตาะห์  มีเด็ง           ที่ปรึกษา         
  โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น 1. การจัดองค์กร 2. การหากลุ่มสมาชิก 3. การเขียนโครงการ 4. การบริหารงบประมาณ 5. จิตสาธารณะ 6. อบต.ของเรา เป็นต้น   หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม  องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “     ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ของตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป    
......................................................................................................................................................
ดยส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกเดิมขององค์กรเยาวชนตำบลบาโงสะโตอยู่แล้วเพราะองค์กรของเราจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี
2551 แล้วแต่ทุกคนก็เต็มใจมาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสานต่องานขององค์กรของเราเราคัดจากเยาวชนที่ชอบร่วมกิจกรรมก่อนที่จะมาอบรมพี่ๆที่เคยมาอบรมแล้วก็ได้อธิบายรายละเอียดโครงการและลักษณะการอบรมให้น้องใหม่เพื่อจะได้เตรียมตัวมาอบรมและพร้อมสำหรับการฝึกอบรมอีกครั้ง
ตอนแรกพวกเราก็คิดกันว่าคงได้ผจญภัยสนุกๆแน่ๆคงมีเพื่อนมาร่วมอบรมเยอะแน่เลย 
พวกเราอยากไปอบรมเร็วๆจังเลยคงสนุกและได้กลับมาปรับปรุงานที่องค์กรฯของเราเข้มแข็งต่อไป

 

 

2.ระหว่างอบรม

    
จนถึงวันที่ต้องไปอบรมทุกคนตื้นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเราเดินทางจากบ้านไปยะลาร้อนมากเราเรามาถึงที่มูลนิธิก็เที่ยงแล้วทุกคนต้อนรับเราดีมากเรา
บรรยากาศที่นี้สวยมาก สดชื่น
แต่ก็รู้สึกเหงาเพราะไกลบ้านห่างพ่อห่างแม่มาไกลมาอยู่ในป่าไม่มีร้านค้า
ทุกอย่างเงียบ สงบ คิดถึงบ้านมากแต่พี่ๆที่มูลนิธิใจดีมากคอยให้คำปรึกษาทุกอย่างแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะดื้อแต่พี่ก็ทำใจรับได้ทุกอย่างเราจึงรู้ว่าที่นี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว
คืนแรกที่เรามาอบรมเรานอนไม่หลับเพราะแปลกที่ เราจึงช่วยกันเก็บจานชามล้าง
จึงมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน

    
เริ่มการอนรมวันที่สองเรามีเพื่อนเยอะขึ้น
วันนี้เราตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกาย
และเดินสำรวจรอบๆมูลนิธิแล้วก็เริ่มเรียนกันตอนแรกก็ไม่ชอบและเครียดมากเพราะต้องมาฟังคำบรรยายแล้วออกไปนำเสนอ
แต่พอทำไปก็กลับชอบและสนุกเพราะได้แสดงความสามารถเต็มที่ได้เล่นเกมรู้จักเพื่อนใหม่
สนุกมากก่อนที่ทุกคนจากแยกกันไปนอนคืนนี้ทุกคนนอนหลับกันอาจเป็นเพราะความเหนื่อยจากกิจกรรมและเตรียมตัวสำหรับการปีนเขาในวันพรุ่งนี้

    
พอเข้าการอบรมวันที่3ทุกคนสนิทกันมากขึ้น (ตอนตื้นนอนตกกะใจมากเลยใครทำเตียงหักนี้)
แล้วเราก็มาร่วมกันออกกำลังกายอย่างเคยตามด้วยการเดินสำรวจรอบมูลนิธิแต่วันนี้เราเดินกันไกลขึ้นเดินเข้าป่าเขา
แหม
!พี่ๆกะจะให้เขาอยู่ในป่าทั้งวันเลยหรือไงวันนี้
แต่ วันนี้เราเรียนกันที่ค่ายแค่ครึ่งวันตอนบ่ายเราได้ไปปีนเขาเรียกว่าปีนเลยค่ะ
เขาสูงมากยังไม่เคยขึ้นได้สูงขนาดนี้ ฝึกความอดทนของเรามากไม่เคยมีความอดทนขนาดนี้จริงๆแต่เราก็ทำสำเร็จไปถึงที่นำตกบ่อเพลงจนได้สนุกกับการเดินทางมากเลยสุดๆค่ะที่น้ำตกน้ำน้อยมากเสียดายที่สุดเลย
แต่ไหนๆก็มาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวน้ำน้อยเราก็เล่น
ขากลับเดินสบายมากไม่เหนื่อยเลยโธ่
!หลอกให้เราเดินปีนเขาซะเหนื่อยทางสบายๆมีไม่พาไปแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรามีความอดทนมากก็วันนี้แหละ....กลับมาที่คายพี่เตรียมเกมให้เราเล่นสนุกมากโดยเฉพาะเกมปิดตาแต่งหน้าท้าทายความสามารถมากเลยต่อด้วยการพายเรือเล่นในสระกลัวเรือล้มมากเลยหลังจากที่สนุกกันเต็มที่เราได้มาช่วยกันทำกับข้าวกันในตอนเย็นโชว์ฝีมือกันเต็มที่เลย
ตอนค่ำเราได้แสดงศิลปะและตำนานชุมชนด้วยฮาสุดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ร่วมค่ายกันทุกคนต่างแลกเบอร์โทรและที่อยู่กัน

    
และแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของการมาอบรมเราได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจากกันทุดคนต่างร้องไห้รู้สึกคิดถึงเพื่อนตลอดระยะเวลาที่มาอบรมความผูกพันกับคำว่าเพื่อนขึ้นมาแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่พวกเราก็มีความสุขไม่อยากกลับเลย

  
ในการอบรมครั้งนี้เราได้ความรู้มากมายทั้งการบริหารองค์กร  การบริหารงบประมาณ  การประชุม ได้ฝึกความอดทน ได้รู้จักเพื่อนใหม่
อยากขอบคุณปู่รุ่งเจ้าหน้าที่และพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสเราได้เจอประสบการณ์ใหม่และต้อนรับเราดูแลเราเปรียบเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี้แม้ว่าบางครั้งอาจทำตัวไม่เหมาะสมไม่ดีพี่ก็ยังดีกับเราตลอดขอบคุณมากค่ะ
อยากให้มีกิจกรรมและการอบรมบ่อยๆให้เราได้เจอกันนั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในองค์กรฯของเราให้เข้มแข็งต่อไป


นี้คือ e-mail ของ อายู น่ะค่ะ

ayu_@hotmail.co.th

ยู อยากได้ความคิดเห็นดีดีค่ะ

และอยากรู้เรื่องเรียน ไม่ว่า วิชา อะไรก็ได้ ช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ

เพราะ ยู อยู่ไกลจากที่เรียนมากค่ะ

และถ้าหากใครสนใจอยากเรียนหรืออยากรู้เรื่อง

photoshop ก็ แชดมาน่ะ

ยู ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะ

เพราะตอนนี้ ยู กำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

 ok บายน่ะค่ะ สนใจติดต่อได้คร้า....

สวัสดีค่ะ

หนูชื่อ อายู อยู่ ศรช ปาเซ ซีโป ค่ะ

ควาคิดเห็นของพี่พี่เขาก็ดีน่ะค่ะ

แต่ ถ้ากลับไปอ่านหลายหลายครั้งเหมือนไม่ค่อยเวิคร์เท่าไหร่ น่าจะปรับปรุงนิดหน่อยค่ะ

เช่น บางคน ก็ เขียนกลอนมา

ซึ่ง ไม่เหมาะค่ะ เพราะว่า web นี้ น่าจะเป็น web ความรู้มากกว่า

คือ หนูคนนึงที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่

และความคิดเห็นที่เขียนด้วย อักษรสีแดง

ควนปรับปรุงหน่อยน่ะค่ะ

เพราะว่า คำพูดกับความหมาย แปล ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ

แต่ พี่เขาก็ใช้ภาษาไทยเก่งแล้วค่ะ

แต่ถ้ามาเปรียบกับคนในเมืองแล้ว ไม่ค่อยท่าเท่าไหร่

 (ขอโทษด้วยน่ะค่ะ)แต่หนูก็พูดจริงนิคร้า......

วันเวลาดีดีที่เธอเคยมอบให้
ฉันจะเก็บไว้ในใจ.. เสมอ
แม้วันนี้จะต้องไกล .. ไปจากเธอ
แต่ซักวันก็จะเจอ.. กันอีกครา

ภาพที่เธอเล่นหัว โกรธงอนฉัน
ภาพวันนั้นที่ฉันมีปัญหา
ภาพที่เธอช่วยเหลือ..กันเรื่อยมา
จะจดจำทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

นิยามหวาน ๆที่ผูกสาน

วันและคืนที่พ้นผ่าน

อารมณ์และจิตใจที่แตกต่างกัน

และความหลังที่อยุ่ในความทรงจำทุกสิ่ง

จะอยุ่ในจิตใจของพวกเรา รุ่น 2

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

อยากจะลืม...ลืมไม่ได้...ใจยังรัก

อยากจะหัก...หักไม่ได้...ใจยังหลง

อยากจะเลิก...เลิกไม่ได้...ใจพะวง

หักไม่ลง...ตรงที่ใจ...ไม่แข็งพอ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์