ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค

ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค

 

อาจกล่าวได้ ดังนี้

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักในสิทธิของตนและรักษาสิทธิของตนตามกฏหมาย โดยการร้องเรียนหรือกล่าวโทษเมื่อได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้เพราะหน่วยงานของรัฐมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรและงบประมาณ ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนเองด้วย  CoolTongue outLaughingYellInnocent


2. เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย


3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและมีความเป็นธรรมด้านราคา ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจในการค้าเสรีในเวทีโลกต่อไป

สร้างโดย: 
น.ส.เพชรรัตน์ ชวนานนท์และน.ส.สราวลี บุญเส็ง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์