แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แรงและความดัน

 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดเป็นการทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างวัตถุด้วยแรง
 ก. กรอกน้ำใส่ขวด
 ข. กดขวดให้จมในน้ำ
 ค. ยกต้นไม้จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
 ง. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ก. แรงบีบมีผลต่อรูปร่างของวัตถุ
 ข. แรงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 ค. แรงเพียงแรงเดียวไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุ
 ง. แรงสามารถทำให้วัตถุหยุดนิ่งได้

3. รถยนต์ เครื่องบิน และจรวด ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเพรียวเพื่ออะไร
 ก. เพื่อลดแรงเสียดทานและประหยัดเชื้อเพลิง
 ข. เพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์โดยปกติ
 ค. เพื่อช่วยเรื่องแรงลอยตัวในอากาศ
 ง. เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานให้มากขึ้น

4. การเลื่อนหรือกลิ้งกระป๋องไปตามพื้นโต๊ะ โดยใช้แรงผลักที่เท่ากัน วิธีไหนไปได้ไกลกว่ากัน
 ก. การเลื่อน เพราะแรงเสียดทานพื้นผิววัตถุน้อย
 ข. การเลือน เพราะแรงฉุดมาก
 ค. การกลิ้ง เพราะสามารถลดแรงเสียดทานที่พื้นผิววัตถุได้ดี
 ง. การกลิ้ง เพราะลดแรงลอยตัวได้ดี

5. เมื่อเราดินลงไปในสระน้ำหรือทะเล จะรู้สึกว่าตัวของเราเบาลงหรือหนักขึ้น เพราะเหตุใด
 ก. ตัวเบา เพราะมีแรงเสียดทานในน้ำกระทำ
 ข. ตัวเบา เพราะถูกแรงลอยตัวในน้ำกระทำ
 ค. ตัวหนัก เพราะมีแรงดึงในน้ำกระทำ
 ง. ตัวหนัก เพราะมีแรงดันในน้ำกระทำ

6. การที่ดอกยางของรถยนต์ยึดเกาะกับพื้นผิวถนนได้ดีเป็นผลมาจา