เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

 

 

 

 
    คำนามในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการนับมี  2 ชนิดคือ