เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

 

 

 

 
    คำนามในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการนับมี  2 ชนิดคือ
  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular )
    หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular )
    แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้
 
      หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น  
 
Singular Plural Singular Plural
apple ( แอปเปิล ) apples stamp ( แสตมป์ ) stamps
comb ( หวี ) combs face (หน้า ) faces
computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers    

 
     
     2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
glass ( แก้ว ) glasses  dish ( จาน ) dishes
bus ( รถประจำทาง ) buses box ( กล่อง ) boxes
church ( โบสถ์ ) churches quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizzes
 
     3. คำนามที่ลงท้ายด้วย และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes echo ( เสียงก้อง ) echoes
potato ( มันฝรั่ง ) potatoes torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes
hero ( วีรบุรุษ ) heroes    
 
    ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วยบางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
auto (รถยนต์ ) autos casino ( บ่อนการพนัน ) casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos piano ( เปียโน ) pianos
studio (ห้องสตูดิโอ ) studios tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos kilo ( กิโล ) kilos
 
    ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง  
   
Singular Plural Singular Plural
cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง) mangos,mangoes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes
mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes
 
     4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
army ( กองทัพ ) armies lady ( สุภาพสตรี ) ladies
family ( ครอบครัว ) families library ( ห้องสมุด ) libraries
baby ( เด็ก ) babies    
 
    ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s  
   
Singular Plural Singular Plural
toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys
 
     5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
calf ( ลูกวัว) calves wolf ( หมาป่า ) wolves
thief ( ขโมย ) thieves life ( ชีวิต ) lives
knife ( มีด ) knives wife ( ภรรยา ) wives
half ( ครึ่ง ) halves    
 
    ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น  
   
Singular Plural Singular Plural
belief ( ความเชื่อถือ) beliefs dwarf ( คนแคระ ) dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ ) briefs grief  ( ความเศร้าโศก ) griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs gulf ( อ่าว ) gulfs
chief ( หัวหน้า) chiefs reef (หินโสโครก ) reefs
cliff ( หน้าผา ) cliffs safe ( ตุ้นิรภัย) safes
 
    คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ  
   
Singular Plural Singular Plural
scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs, scarves roof  ( หลังคา ) roofs, rooves
staff (คณะบุคคล ) staffs, staves wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves
 
  6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ  
   
Singular Plural Singular Plural
goose ( ห่าน ) geese man ( ผู้ชาย ) men
louse  ( เหา,หมัด ) lice woman (ผู้หญิง ) women
mouse ( หนู ) mice ox ( วัว ) oxen
foot ( เท้า ) feet child ( เด็ก ) children
tooth ( ฟัน ) teeth    
 
       7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน  
               
Singular & 
Plural
Singular & 
Plural
Singular & 
Plural
Singular &
  Plural
aircraft( เครื่องบิน ) herring ( ปลาเฮอริง ) deer ( กวาง ) species ( ชนิด )
carp( ปลาคาร์พ ) salmon ( ปลาซาลมอน ) bison ( วัวกระทิง ) corps ( กองร้อย )
fish( ปลา ) Mackerel ( ปลาแมคเคอเรล ) Shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก ) series ( ชุด )
sheep( แกะ ) trout ( ปลาเทร้า ) barracks ( โรงเรือนทหาร )  

 
     8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

 
      
Economics
(วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics
( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics
(วิชาศีลธรรม)
mumps
( คางทูม)
news ( ข่าว )
mathematics( คณิตศาสตร์ ) teens
( คนวัย 13 - 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )
Mechanics
( กลสาสตร์ )
twenties
( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )
politics
( การเมือง )
thirties 
( คนวัย 30 - 39 )
tactics ( กลยุทธ )
sciences
( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่) means ( วิธี )
Statistics
(วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )  

 
     9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น  
   
arms ( อาวุธ ) pajamas  ( ชุดนอน ) thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน ) scissors ( กรรไกร ) shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ ) drawers ( ลิ้นชัก ) wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน ) sheers ( กรรไกรยาว ) intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า ) suds ( ฟองสบู่ ) goods (  สินค้า )
contents ( สารบัญ ) spectacles ( แว่นตา ) eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร ) earnings ( รายได้ ) trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ ) binoculars ( กล้องส่องทางไกล ) sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ ) credentials ( หนังสือรับรอง )  
 
     10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์  
   
people( ประชาชน ) cattle ( ปศุสัตว์ ) youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ ) majority ( คนส่วนมาก ) swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก ) minority ( คนส่วนน้อย )  
clergy ( พระฝรั่ง ) offspring ( ลูก )  
 
 

          

 
    แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
    http://ict.moph.go.th/English/content/nouns03_singular.htm  
     
สร้างโดย: 
DD

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 223 คน กำลังออนไลน์