ดอกควินิน

                                             ดอกควินิน

 

 ชื่ออื่น ๆ     :   กิมโกยนับ , กิมโกยเล็ก (จีน )                     

 ชื่อสามัญ   :   Quinine

 ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Cinchona ledgeriana Moens,C.succirubra Pav.

 วงศ์   :  RUBIACEAE

 ลักษณะทั่วไปของสมุนไพร

 ต้น    :   เป็นพรรณไม้ยืนต้นสีเขียวตลอดปี และมีความสูงถึง 30 ม. เปลือกต้น

            นั้นจะเป็นสีน้ำตาล

 ใบ    :   จะออกใบตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะกลมรี ตรงปลายของมันจะแหลมสั้น

            มีความยาวประมาณ30 ซม. หลังใบจะเป็นสีเขียวเป็นส่วน ท้องใบนั้น

            จะเป็นสีเขียวอ่อนกว่า มักจะมีสีแดงและมีขนสั้น ๆ ตามเส้นใบใหญ่

ดอก  :   ดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจะมีกลีบดอกเลี้ยงติดกันเป็น

           หลอดสั้น ตรงส่วนปลายจะแยกเป็น 5 กลีบ กลีบ ดอกจะติดกันเป็น

           หลอดยาวตรงปลายของมันจะแยกเป็น 5 กลีบ เป็นสีชมพู

ที่มา  :  http://www.skr.ac.th/Work_M5/vegettable/503/seng/2.jpg

 

เกสร  : เกสรตัวผู้จะมีอยู่ประมาณ 5 อัน จะติดกับหลอดกลีบดอกส่วนก้านเกสรตัวเมียนั้นจะมีอยู่ 1 อัน และยาว จะพันอยู่ติดกับหลอดดอก

          ส่วนปลายของมันจะแยกเป็น 2 แฉก

รังไข่  : ภายในรังไข่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง

เมล็ด ( ผล )   :  ผลจะมีลักษณะกลมรียมีความยาว 2.5-3.2 ซม. เมื่อผลแก่แห้งจะแตกออกเป็น 2 ซึก ภายในจะมีเมล็ดประมาณ 25

                     เม็ด ลักษณะของเมล็ดจะเป็นแผ่นบาง ๆ สีตาลแดง

การขยายพันธุ์   :   โดยการใช้กิ่งชำหรือเมล็ด ถ้าปลูกเป็นจำนวนมากนิยมปลูกด้วยเมล็ด

ถิ่นที่อยู่ : พรรณไม้นี้มีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขาแอนเดส ( Andes ) ของรัฐเอควาดอร์ ( Ecuador ) และรัฐเปรู เป็นพรรณไม้ที่เจริญ

            งอกงามดีในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000-9,000 ฟุต และต่อมาชาว วิลันดาได้นำพรรณไม้นี้ไปปลูกใน

            ประเทศอินโดนีเซีย อังกฤษ อินเดียและศรีลังกา

ส่วนที่ใช้เป็นยา  :   เปลือกต้นของ ควินิน ใช้เป็นยา

สรรพคุณของสมุนไพร : เปลือกต้น ใช้แห้งประมาณ 3-6 กรัม ต้มกับน้ำ หรือ

จะบดให้เป็นผงผสมกิน ะมีรสฝาด ใช้รักษาโรคไข้ มาลาเรียเจ็บปาก เจ็บคอ

และเมาค้าง ควินิน กินครั้งละประมาณ 600 มก. วันละ 3 เวลาติดต่อกันเป็น

เวลา 7-10 วัน ใช้รักษาโรคไข้มาลาเรีย

ข้อห้ามใช้

1. คิวนิน ห้ามใช้สำหรับคนที่เป็นไข้มาลาเรีย ที่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด

   หรือปัสสาวะเป็นสำดำ และคนที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง

2. สำหรับสตรีที่มีครรภ์ห้ามกิน

                                               ที่มา  :  http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-22188-3.jpg

ตำรับยาสมุนไพร

1. เมาค้าง ให้ใช้เปลือกต้นที่แห้งประมาณ 3 กรัม นำมาต้มน้ำกิน

2. เป็นโรคไข้มาลาเรีย ให้ใช้เปลือกต้นที่แห้งแล้วประมาณ 3 กรัม และเปลือกอบเชยประมาณ 1.5 กรัม นำ มาต้มน้ำกิน สำหรับคนที่มี

    ร่างกายแข็งแรง อาจจะใช้เปลือกแห้งประมาณ 6 กรัม

3. ปากเจ็บ หรือเจ็บคอ ให้ใช้เปลือกที่แห้งแล้วประมาณ 3-6 กรัม ต้มกับน้ำแล้วใช้อมบ้วนปากกลั้วคอ 2 เวลาเช้า- เย็น

ข้อมูลทางคลีนิคและเภสัชวิทยา

1. ควินินใช้เป็นยาขมเจริญอาหาร

2. มีฤทธืใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย

3. มีฤทธิ์ในการควบคุมการทำงานของเชลที่กระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้การบีบตัวของ หัวใจช้าลง และในทางคลีนิคนั้น

    ใช้ควินินกินรักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติ

4. มีฤทธิ์รักษาดรคไข้มาลาเรีย และระงับอาการจับไข้หนาวสั่นได้อย่างรวดเร็ว ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียนั้น จะฆ่าได้เฉพาะชื้อที่อยู่ในเลือด

    เท่านั้น แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อมาลาเรียที่อยู่ในตับได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ ทำให้กล้ามเนื้อมดลุกสตรีมีครรภ์หดตัวและกดกล้ามเนื้อหัวใจ

สารเคมีที่พบ : เปลือกต้น เปลือกรากและเมล็ดนี้ จะมีอัลคาลอยด์ประมาณ 26 ชนิด จึงเรียกรวม ๆ ว่า Cinchona alkaloids อัลคาลอยด์

                  ที่มีฤทธิ์ที่สำคัญที่สุด คือquinine ที่รองลงมานั้นได้แก่ cinchonine, cinchonidine และquinidine ส่วนTotaquine ที่

                  เป็นอัลคาลอยด์รวมจากเปลือกต้นควินิน จะประกอบด้วย อัลคาลอยด์ที่ตกผลึกได้ไม่น้อยกว่า 70% และมีควินินไม่น้อย

                  กว่า 20 %ใบ จะมีอัลคาลอยด์รวมประมาณ 1%

สร้างโดย: 
น.ส. จินตนา ฝ่งใจเจริญ และ อาจารย์ วิริยะ โภคาพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์