กพฐ.ปัดร้องบรรจุผอ.มัธยมไม่จริง [20 พ.ย. 52 ]

รูปภาพของ sss27177

"เสน่ห์"แจงยังไม่ย้าย-ชี้เกณฑ์ใหม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยกรณีมีผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่กรุงเทพฯคนหนึ่ง ทำหนังสือร้องเรียน "มติชน" ถึงความไม่โปร่งใสในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพฯ โดยตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใกล้เคียงกัน แต่ในบางปฏิบัติพบว่า อ.ก.ค.ศ.เขตฯ กรุงเทพฯ ทั้ง 3 เขต มีวิธีหลีกเลี่ยงรับย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาในสัดส่วนมากกว่าการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ส่วนใหญ่เป็นพรรคพวกตัวเองว่า ไม่น่าจะจริง เพราะขณะนี้ยังไม่มีการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนสายมัธยมศึกษา นับตั้งแต่มีเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา

นายเสน่ห์กล่าวว่า ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายใหม่ โดยแยกสายประถม และสายมัธยมออกจากกัน ในสายประถมได้แต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนเสร็จแล้ว เพราะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่สายมัธยมศึกษา ก.ค.ศ.กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายทั้ง 3 เขตพร้อมกัน กรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) กรุงเทพฯ ทั้ง 3 เขต ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่ไม่มีส่วนได้เสีย 2 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน ผู้บริหารส่วนกลางจาก สพฐ. 1 คน มีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษากรุงเทพฯ ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามจัดตั้ง เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อนส่งกลับไปให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการไม่ได้ทั้ง 3 เขต เพราะ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ กรุงเทพฯ เขต 3 ยังไม่อนุมัติกรอบประเมินศักยภาพที่จะใช้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ วันที่ 20 พฤศจิกายน ส่วน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ กรุงเทพฯ เขต 1-2 อนุมัติแล้ว จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะเริ่มพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้ที่ขอย้ายเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพฯ ตลอดจนบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

"ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เชื่อมั่นว่าจะทำให้กระบวนการโปร่งใส เป็นธรรม และตรงตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย เพราะมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่าง 3 เขตฯ อีกทั้ง มีผู้บริหารจากส่วนกลางลงไปช่วยดูแลด้วย" นายเสน่ห์กล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02201152&sectionid=0107&day=2009-11-20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์