ม.ทักษิน รับศึกษามหาบัณฑิต ภาคปรกติ-พิเศษ

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร        

1.สำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง

2.ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในหลักสูตรที่ศึกษา เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2551

ระดับปริญญาโท

-หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ภาคปรกติ จำนวน 20 คน, ภาคพิเศษ จำนวน 40 คน)

-หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง (ภาคพิเศษ  จำนวน 40 คน)

สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจการรับนิสิต กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต โทร.0-7444-3975  หรือเว็บไซต์ http://e-doc.tsu.ac.th/admission/

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104184 แล้วส่ง SMS  มาที่ 4264444)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์