มรภ.บุรีรัมย์ คัดต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(มรภ.บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคปรกติ และภาคพิเศษ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับมหาบัณฑิต

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ต่อยอด) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2.ผู้ที่กำลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นที่  2

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2.ผู้ที่กำลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาโท

3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25 พฤษภาคม  2551

ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ  ชั้น  8 

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104185 แล้วส่ง SMS  มาที่ 4264444)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์