หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค (1)

หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
1. สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค
2. กรมการค้าภายใน
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4. กรมการประกันภัย
5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สร้างโดย: 
น.ส.เพชรรัตน์ ชวนานนท์และน.ส.สราวลี บุญเส็ง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์