2.ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวเบิร์ก

 

 

 

   

            2.ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวเบิร์ก

              ฮาร์ดี (G.H.Hardy) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ และไวน์เบอร์ก (W.Weinberg) นายแพทย์ชาวอเมริกัน

นักพันธุศาสตร์ประชากรทั้ง 2 ได้แสดงด้วยหลักคณิตศาสตร์ว่า... “ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่มากและการผสมพันธุ์ในประชากรนั้นเป็นไป

โดยไม่มีการเจาะจงคู่ หรือเป็นไปโดยวิธีสุ่ม (โดยไม่มีปัจจัยสำคัญภายนอกในการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน สัดส่วนของ alleles จะเป็น

ตัวกำหนดสัดส่วนของ Genotype และสัดส่วน genotype จะคงที่ในรุ่นต่อ ๆ ไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า”

              ประชากรจะอยู่ในสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กได้  จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

     1. ประชากรมีขนาดใหญ่

     2. ไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างกลุ่มประชากร

     3. ไม่เกิดมิวเทชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอลลีลในประชากร

     4. สมาชิกทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่ากัน

     5. ไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตทุกตัวมีโอกาสอยู่รอด และประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ได้เท่าๆกัน

          ประชากรที่มีอัตราส่วนของยีนและจีโนไทป์คงที่นี้เรียกว่า เป็นประชากรที่สมดุล (Equilibrium  population)

          สมมติว่ามียีน 1 คู่ ซึ่งมี 2 alleles คือ A และ a อันมีอัตราส่วน p และ q ตามลำดับ

          ดังนั้น ประชากรซึ่งมียีนนี้จะสร้างหน่วยสืบพันธุ์ 2 ชนิด คือ A และ a ในอัตราส่วน p และ q ตามลำดับ (เนื่องจากยีนมีเพียง

2 alleles คือ A และ a)   

                                                        ดังนั้น   p + q = 1

          ดังนั้น อัตราส่วนของ genotype ในชั่วลูก จะได้จากการคูณกันระหว่างอัตราส่วนของหน่วยสืบพันธุ์ของพ่อและแม่ คือจะได้ว่า    

 

                          ที่มารูปภาพ :  http://www.nfe.go.th/etv/document/knowledge_lif/Bio12.pdf

 

    

                                                

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์กวิสรา ชาลาภคำ และ น.ส.ทิพย์วรรณ บุตรละคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์