สถาบันนันทนาการ

 

 

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.rakball.net/Rakballthai/pics/20090108720_03.jpg

6. สถาบันนันทนาการ

หมายถึง...การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ  เป็นแบบแผนในการคิด การกระทำ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ของสมาชิกในสังคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถึง ละคร ดนตรี กีฬา                                                     

คำว่า “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลสมัครใจเข้าร่วมกระทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเมื่อกระทำ
แล้วเกิดความพึงพอใจและได้ประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ

ตัวอย่างสถาบันนันทนาการ เช่น

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย

2. สมาคมนักกีฬาทีมชาติ

3. โรงภาพยนตร์

หน้าที่พื้นฐานของสถาบันนันทนาการ

1. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีร่างกายแข็งแรง

2. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีสุขภาพจิตดี

3. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีความสามัคคี

4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกของสังคม

สร้างโดย: 
คุณคูรธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวกาญจน์มณี จรุงพรสวัสดิ์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 246 คน กำลังออนไลน์