สถาบันสื่อสารมวลชน

 

 

 แหล่งทีมาภาพ : http://blog.eduzones.com/images/blog/futurecareer/20090106154258.jpg

7. สถาบันสื่อสารมวลชน 

สถาบันสื่อมวลชน  เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่สื่อข้อความ ข่าวสาร รายงานเหตุการณ์เฝ้าติดตามความเป็นไปของสถาบันสังคมและสังคมโดยรวม ในสังคมตะวันตกสถานบันสื่อมวลชนเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับและให้เกียรติ และมีอิทธิพลอย่างมาก โดยบรรดาสื่อมวลชนขนานนามรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองว่าเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” (Watchdog) เพราะคอยทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบความไม่โปร่งใสต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานให้สังคมได้ทราบ นอกจากนี้ สถาบันสื่อมวลชนยังมีฐานะคล้ายกับ “ผู้เฝ้าประตู” (Gatekeeper) ซึ่งคอยกลั่นกรอง คัดเลือก ข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้บริโภคข่าวสาร รวมไปถึงความมั่นคงของประเทศ
หน้าที่หลักที่สำคัญของสถาบันสื่อมวลชน ได้แก่

๑) การสอดส่องดูแล (surveillance)
๒) การสร้างความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ในสังคม (correlation)

๓) การถ่ายทอดวัฒนธรรม (cultural transmission)

๔) การให้การศึกษา (education)
๕) การให้ความบันเทิง (entertainment)

สำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน สถาบันสื่อมวลชนเริ่มมีบทบาทและตอบสนองความ
ต้องการในด้านข่าวสาร ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสารมารถที่จะมีอำนาจต่อรองกับ
สถาบันอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างของสถาบันสื่อมวลชน ได้แก่ สมาคนนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น
สร้างโดย: 
คุณคูรธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวกาญจน์มณี จรุงพรสวัสดิ์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 295 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29806