การเดาความหมายศัพท์จากคำแสดงเหตุ-ผล

    การเข้าใจความหมายของกลุ่มคำเชื่อมบางกลุ่มก็สามารถนำผู้อ่านไปสู่การเดาความหมายของคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพจนานุกรม  กลุ่มคำที่จะกล่าวในบทนี้เป็นกลุ่มที่แสดงเหตุและผลของการกระทำในประโยค (clause and effect) ถ้าผู้อ่านทราบความหมายของคำกลุ่มนี้แล้ว  นอกจากจะเดาความหมายโดยรวมของประโยคนั้นๆได้  แล้วยังช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของประโยคที่อ่าน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจใน  main idea  (ใจความหลัก)  อีกด้วย

        คำแสดงเหตุ-ผล 

                                                                              กริยา

                                                             cause

                                                             produce

                                เหตุ                        lead to        =       ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด              ผล

                                                             bring about

                                                             is the cause of

                                                             is responsible for

                                                             give rise to

                                                             result in

    ตัวอย่าง        Heavy rain causes flood.

                      ฝนตกหนัก  ทำให้เกิดน้ำท้วม

                                      

                                                            result from

                                                           occur from

                                                           is caused by

                              ผล                         is produced by    =    เป็นผลมาจาก, เกิดจาก, เป็นเพราะ                  เหตุ

                                                           is due to

                                                           is the result of

                                                           is the consequence of

    ตัวอย่าง        Flood is caused by heavy rain.

                      น้ำท้วมเกิดจากฝนตกหนัก

      

                                                          กลุ่มคำที่ตามด้วยอนุประโยค

                                                          because

                                                          since        =       เพราะว่า, เนื่องจาก

                                                          as      

                                                          now that

    ตัวอย่าง        The accident happened because it rained heavily

                       อุบัติเหตุเกิดขึ้น  เพราะฝนตกหนัง

                                                          กลุ่มคำที่ตามด้วยกลุ่มคำนาม

                                                          bacause of

                                                          as a result of        =        เนื่องจาก, เพราะว่า

                                                          on account of

                                                          owing to

    ตัวอย่าง        The accident happened because of the heavy rain

                       อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนัก

                                

                                 กลุ่มคำที่ตามด้วยปนะโยค

        เหตุ                   so, thus, therefore, hence, for this reason,                                  ผล

                                because of this, as a result, consequently, accordingly

                                                      =  ดังนั้น                        

     ตัวอย่าง        People buy a lot of cars : therefore, the traffic is congested.

                       คนซื้อรถกันมาก  ดังนั้น  การจราจรจึงคับคั่ง

  

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล ร่วมกับ อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์