ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การสรรหาบุคลากรเนื่องจากในระยะเริ่มโครงการก่อตั้งภาควิชาฯ นั้น (พ.ศ. 2523) มี สถาบันผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดอยู่เพียงแห่งเดียว คือโรงเรียนกายภาพบำบัด คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีกำลังการผลิตขณะนั้นเพียงปีละประมาณ 30-35 คน การสรร หาบัณฑิตจบใหม่เพื่อมาเป็นอาจารย์ในส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากมาก อีก ทั้งการขอให้นักกายภาพบำบัดอาวุโสหรือมีประสบการณ์สูงโอนย้ายยิ่งเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น ไปอีกแต่ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยกุศลจิตของ ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะเทคนิค การแพทย์และการร่วมมือประสายงานอย่างดียิ่งจาก ผศ.กานดา ใจภักดี โรงเรียนกายภาพ บำบัดศิริราช ทำให้สามารถชักจูงจิตใจนักกายภาพบำบัดจำนวนไม่น้อยให้เข้ามาร่วมใน การเตรียมการจัดตั้งภาควิชากายภาพบำบัดนี้ รวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จ การศึกษาก็ให้ความสนใจที่จะมาทำงานบุกเบิกนี้มากขึ้นด้วย

ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรเพื่ออนุมัติตามขั้นตอน ได้เกิดความผันผวนทางการ เมืองในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ทำให้โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมต้องหยุดลง และมิสซิสอิเรน่าได้เดินทางติดตามสามีกลับไปใน เดือนฮันวาคม 2523 โดยยังไม่มีนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์มารับงานต่อ แต่ด้วยความช่วยเหลืออนุเคราะห์เป็นอย่างดีของ ผศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ หัว หน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ จึงสามารถบรรจุนางสาวปัทมา มีสบายในอัตรานักกายภาพ บำบัด 3 ซึ่งยืมจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ ได้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 งานบริการทาง กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งงานบริหารติดต่อ ประสานงานต่างๆ ทั่วไป

นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ยังได้แต่งตั้งอาจารย์ถนัด โกมลวรรธนะ (จากโรงเรียน กายภาพบำบัด ศิริราช) และอาจารย์ลาวัลย์ พานิชเจริญ (หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด โรง พยาบาลขอนแก่น) เป็นอาจารย์พิเศษซึ่งมีขั้นแรกได้ช่วยเหลืองานในด้านพิจารณาราย ละเอียดหลักสูตร ช่วยชักชวนคัดเลือกและแนะนำนักกายภาพบำบัดให้มาเป็นอาจารย์ใน คณะ จัดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในภาควิชาฯ และการวางแผนกำหนดครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการออกแบบตึกเรียนรวม 4 คณะ ในส่วนที่เป็นงานทางกายภาพ บำบัด

จนกระทั่งได้อัตราใหม่ในตำแหน่งอาจารย์ 3 (วท.บ.กายภาพบำบัด) ในภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ได้บรรจุ นายวิชัย อึงพินิจพงศ์และในภาควิชาจุล ชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง ได้บรรจุนายสมชาย รัตนทองคำ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2525 แล้วจึงมีการยืมตัวอาจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ และ ผศ. เพ็ญพิมล ธัม มรัคคิตจากคณะแพทยศาสตร์มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมด้วย เมื่อมีอัตราอาจารย์ 3 ในภาค วิชากายภาพบำบัด ได้โอนย้ายอาจารย์สมชาย รัตนทองคำ (3 มีนาคม 2526), อาจารย์ปัท มา มีสบาย (24 มีนาคม 2526) และบรรจุนางสาวโฉมมณี พัฒนพีระเดช (4 เมษายน 2526) ในช่วงเวลาต่อมาในปีเดียวกันได้มีการบรรจุนางสาวน้อมจิตต์ นวลเนตร์ และนาง สาวนฤมล แสงอำยวน ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2526 จนกระทั่ง ภาควิชาฯ ได้อัตราอาจารย์อีก 2 อัตรา จึงมีการบรรจุนางสาวสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล (5 กรกฎาคม 2527) และได้โอนย้ายนางสาวน้อมจิตต์ นวลเนตร์ มาเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ (11 กรกฎาคม 2527)

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์