ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์กายภาพบำบัดได้กล่าวนามมานี้จัดว่าเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกที่มีบทบาทสำคัญใน การบุกเบิกงานของภาควิชาฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การให้บริการ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์งานกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในหมู่ บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งการทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความเสียสละและการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และกำลังปัญญาอย่างเต็มที่

ในระยะต่อมา การสรรหาบุคลากรได้จากการติดต่อทาบทามและคัดเลือกนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว          เพื่อดำเนินการโอนย้ายและบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาฯ คือ

นางสาวชุลี อุบลสัคคะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 พฤษภาคม 2528)
นายทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ (6 กันยายน 2528)
นางสาวรุ้งทิพย์ อมรสิริสมบูรณ์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น (4 มกราคม 2543)
และเมื่อมีบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาแล้วจึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกเข้ามาเป็นอาจารย์คือ

นางสาวพรรณี จิตกตัญญู (15 เมษายน 2530)
นางสาวสุนันทา ศศิพงษ์อนันต์ (3 สิงหาคม 2530)
นายอนุชา นิลประพันธ์ (17 ตุลาคม 2530)
นอกเหนือจากบุคลากรในตำแหน่งอาจารย์แล้ว ภาควิชาฯ ยังได้รับอนุมัติอัตราระดับเจ้า หน้าที่วิทยาศาตร์การแพทย์ 1 เพื่อบรรจุนายวศิน พรหมคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชากายภาพบำบัด ในระยะที่สองนี้เปรียบเสมือนตัวจักรสำคัญ ที่ทำให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ ยังคงเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพใน
ขณะที่แผนการพัฒนาอาจารย์รุ่นแรกกำลังดำเนินอยู่ ภาระรับผิดชอบของอาจารย์และเจ้า หน้าที่ในระยะที่สองนี้เป็นที่แน่ชัด ว่ามีความสำคัญมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอาจารย์รุ่นบุกเบิก นั้นเลย เพราะงานบริหาร, งานด้านการเรียนการสอนและงานให้บริการมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์