ม.กรุงเทพ คัดปริญญาโท 7 สาขา

           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 7 สาขา ประจำปีการศึกษา 2551

           หลักสูตรที่เปิดรับ

           -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

           -หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts) สาขาวิชาบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต

           -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           -นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบภายใน

           คุณสมบัติผู้สมัคร

           1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2.ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์(กรณีผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียน)

           รับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน 2551

           ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2249-5132-6 หรือทางเว็บไซต์ www.bu..ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104187  แล้วส่ง SMS  มาที่ 4264444)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์