บรรณานุกรม

รูปภาพของ 27460sss
สารลับนี้...เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

http://i183.photobucket.com/albums/x74/green_master/560de828.jpg

เชิญเลือกรายการที่ต้องการ

................................................................................................................................................................

 ขอบคุณเว็บต่อไปนี้

เนื้อหาสาระดีๆจาก 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/insomnia/index.htm
http://gotoknow.org/blog/phankum/263565
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=assima01&month=09-2009&date=30&group=7&gblog=18
http://anna.blog.mthai.com/2006/10/26/public-2
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sakananosekai&month=03-10-2009&group=12&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=khowjong&month=04-2009&date=19&group=9&gblog=101
http://www1.oncb.go.th/document/p1-bykind14.htm
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=289962
http://board.palungjit.com/f17/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-190393.html
http://www.ladyissue.com/index.php?mo=3&art=8213
http://www.consumerthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=558:2009-08-03-00-58-21&catid=9:2008-12-15-05-41-14&Itemid=61
http://www.thaiclinic.com/question/question_snoring.html
http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-26153/
http://www.narak.com/horoscope/guessactionsleep.shtml

Background สวยๆจาก

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tawan-pink&date=19-10-2005&group=7&gblog=23

 

blog bg1
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1129295676.gif


blog bg2
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1129295797.gif


blog bg3
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1129655958.gif


blog bg4
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1129656194.gif


blog bg5
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1129656743.gif

 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tawan-pink&date=20-09-2005&group=7&gblog=33


blog bg6
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127232836.jpg


blog bg7
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127232769.jpg


blog bg8
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127233653.jpg


blog bg9
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127233493.jpg


blog bg10
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127234316.jpg


http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tawan-pink&date=08-10-2005&group=7&gblog=2


blog bg11
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1128747495.jpg


blog bg12
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1128748332.jpg


blog bg13
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1128750406.jpg


http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tawan-pink&date=09-09-2005&group=7&gblog=28


blog bg14
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126256069.gif


blog bg15
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126254209.gif


http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tawan-pink&date=13-09-2005&group=7&gblog=15


blog bg16
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126458229.gif


blog bg17
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126564642.jpg


blog bg18
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126565257.jpg


blog bg19
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1126564541.jpg


blog bg20
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127083611.jpg

 

bg100
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127234547.gif


bg101
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127234594.gif


bg102
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127316271.jpg


bg103
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127318202.jpg


bg104
http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127502876.gif

bg105

http://www.bloggang.com/data/tawan-pink/picture/1127503140.gif

โค้ดรปเมาส์สวยๆ จาก
http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=341871&chapter=306

ขอบคุณเว็บโค้ด ตกแต่งบอร์ด
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tawan-pink&group=10
http://www.googig.com/html

 

................................................................................................................................................................

สร้างโดย: 
คุณครู ศศนันท์ กฤษณะวนิช และ นางสาวอัมพร อังกูรภาสวิชญ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์