Triple X syndrome

 

 

 

Triple X syndrome


 

            Triple X syndrome หรืออาจเรียกว่า trisomy X หรือ 47,XXX  พบในเพศหญิงเท่านั้น เกิดจากมีโครโมโซม X เกินมา 1

 แท่งรวมเป็น 3 แท่ง โครโมโซมเป็นแบบ  47,XXX  นั้น เกิดโดยการแบ่งโครโมโซมที่ผิดปกติหรือที่เรียกว่า non-disjunction โรคนี้

มีโอกาสเกิดได้ 1 ใน 1000 หรือ 5 ใน 10 ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา  โรคนี้เป็นโรคที่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 

 

ที่มา : httpswww.labcorp.comimages47XXX_BKE1.jpg

 

อาการ

  • สูงกว่าผู้หญิงปกติ
  • มีพัฒนาการทางการพูดและการใช้ภาษาได้ช้ากว่าคนทั่วไป
  • มีพัฒนาการทางกายที่ช้ากว่าคนทั่วไป  เช่น  การเดิน  การวิ่ง
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ไตทำงานผิดปกติ
  • อวัยวะเพศเจริญไม่เต็มที่
  • รังไข่ฝ่อ ไม่มีประจำเดือน เป็นหมัน
  • ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ
สร้างโดย: 
You

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์