ยุคหินเก่า

 

ประติมากรรม

                                                                                                                                                        ประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์มีปรากฏทั้งในยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่

                                                                                                                                                          กลวิธีประติมากรสมัยหินเก่า

                                                                                                                                                              ๑. กลวิธีการปั้น และการแกะสลัก วัสดุหลักที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เพื่อการแกะสลัก คือ หิน กระดูก ไม้ เขาสัตว์ และใช้

                                                                                                                                                              เครื่องมือการแกะสลักหินที่ทำจากหินเช่นกัน

                                                                                                                                                              ๒. กลวิธีการขูด ขัดแต่ง และเซาะ รูปแบบประติมากรรมจะเป็นการตัดทอนรูปทรงที่ปรากฏในธรรมชาติให้ง่ายต่อการแสดงออก

                                                                                                                                                            และการรับรู้ ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของเครื่องมือที่ยังคงใช้หินเป็นเครื่องมือหลัก อำนาจ และศักยภาพในการเซาะ

                                                                                                                                                               รายละเอียดมีความจำกัด หรืออาจด้วยเป้าหมายที่ประติมากรไม่ต้องการเน้นความสำคัญของรายละเอียดอย่างที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง

                                                                                                                                                    สันนิษฐาน 

                                                                                                                                                               ๓. กลวิธีการสร้างเรื่องราวโครงสร้างของวัสดุ เช่น ภาพวัวไบซันที่ใช้เขากวางเรนเดียร์เป็นวัสดุในการแกะสลัก ประติมากรได้

                                                                                                                                                              ออกแบบวัวป่าให้หันหัวกลับมาด้านหลัง และสลักหัวควายไว้ส่วนกลาง ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาด้านวัสดุ และรูปทรงได้อย่างดีเยี่ยม

                                                                                                                                                               บ่งบอกถึงการช่างสังเกตของศิลปินได้เป็นอย่างดี

                                                                                                                                                                              อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ลักษณะรูปแบบของงานประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพคน มักจะเป็น

                                                                                                                                                               ภาพผู้หญิง และเน้นการบ่งบอกรูปทรงทางเพศที่แสดงออกถึงร่องรอยการให้กำเนิดมาแล้วอย่างโชกโชน เช่น

                                                                                                                                                            เทพธิดาแห่งการให้กำเนิด

Venus of Willendorf

credit by : www.curly-hair-styles-magazine.com/curly-hair...

                                                                                                                                                              ๑. ประติมากรรมสลักหินรูปวีนัส แห่งวิลเลนดอล์ฟ ขนาดความสูง ๔ นิ้วเศษ พบที่วิลเลนดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย อายุราว

                                                                                                                                                        ๒๕,ooo-๒o,ooo ปีก่อน ค.ศ.

Venus of Lespugue Carved from a mammoth tusk

credit by : www.visual-arts-cork.com/.../venus-figurines.htm

                                                                                                                                                              ๒. ประติมากรรมดินเผารูปวีนัส แห่งดอลนิ ขนาดความสูง ๘ นิ้ว พบที่คาทาล สร้างประมาณ ๖,๕oo-๕,๗oo ปีก่อน ค.ศ.

Venus of Dolni VestoniceMolded of clay and bone ash

credit by : www.historyofscience.com/G2I/timeline/index.p...

                                                                                                                                                              ๓. ประติมากรรมสลักงาช้างรูปวีนัส แห่งเลส์ปุค พบที่ถ้ำเลส์ปุค ประเทศฝรั่งเศส อายุราว ๒o,ooo ปีก่อน ค.ศ.

 

           


สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 170 คน กำลังออนไลน์