สร้างอาชีพผู้ใช้ขาเทียมเป็นผู้ประกอบการ SMEs

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำ  “โครงการสร้างอาชีพผู้ใช้ขาเทียมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SMEs ถวายเป็นพระราชกุศล” แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
          ในการนี้โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ใช้ขาเทียมที่ได้รับขาเทียมจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมฯ  จำนวน 84 คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น สสว.จะมอบลิขสิทธิ์อาชีพ พร้อมฝึกอบรมอาชีพและรับอุปกรณ์ประกอบอาชีพเบื้องต้น อาทิ กาแฟ  ไอศกรีม  ขนม   หรือลูกชิ้นปิ้ง เป็นต้น  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
          สำหรับผู้ใช้ขาเทียมที่จะได้รับการฝึกอบรมอาชีพและรับลิขสิทธิ์อาชีพพร้อมอุปกรณ์  การประกอบอาชีพเบื้องต้น ตามโครงการนี้  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ 
          1.เป็นผู้พิการที่ได้รับการใส่ขาเทียมแล้วจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีและมีสุขภาพร่างกายที่สามารถประกอบอาชีพธุรกิจที่จะมอบให้ได้
          2.มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
          3.มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง 
          4.มีวุฒิภาวะมีศักยภาพต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และมีความตั้งใจจริง ที่จะเป็นผู้ประกอบการ  SMEs  
          5.มีทุนสำรองและแหล่งทำเลที่เหมาะสม เพื่อการประกอบอาชีพ  
          6.สามารถประกอบอาชีพที่ได้รับจากโครงการฯ ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 
          ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ คุณศิริลักษณ์ วิสิษปัญญกุล หรือคุณสุธินี  ฉัตรธารากุล  โทรศัพท์ 02-439 -4600 ต่อ 8203  ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่  23  เมษายน  2551 

เป็นโครงการที่ดีนะคะ น่าชื่นชมมากๆ ตอนนี้ได้ข่าวว่าทางเครื่องสำอาง BSC Cosmetology เขาก็มีโครงการ "น้ำใจจาก BSC เพื่อขาเทียม" รับบริจาคจานแป้งอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำขาเทียม ใครสนใจก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ทั่วประเทศนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์