ใบงานคอม ใบงานที่3

ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา  คำชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนคำตอบให้ละเอียด     1. ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ของโปรเจคของนักเรียน ตอบ    1.โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บ นี้เป็นโปรแกรมใหม่ไม่เคยใช้งาน จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม        2.ความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนไม่ตรงกัน จึงต้องเลือกหัวข้อที่สมาชิกทุกคนยอมรับ          3.ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน จึงต้องแบ่งงานให้เหมาะสมกับความสามารถ         4.ช่วงที่อยู่ในระหว่างการร่างรูปแบบเว็บ อยู่ในช่วงกีฬาสี จึงไม่ค่อยมีเวลาปรึกษากันมากเท่าที่ควร จึงวางรูปแบบโดยคร่าวๆ         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์