ใบงานคอม ใบงานที่3

ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา  คำชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนคำตอบให้ละเอียด     1. ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ของโปรเจคของนักเรียน ตอบ    1.โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บ นี้เป็นโปรแกรมใหม่ไม่เคยใช้งาน จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม        2.ความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนไม่ตรงกัน จึงต้องเลือกหัวข้อที่สมาชิกทุกคนยอมรับ          3.ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน จึงต้องแบ่งงานให้เหมาะสมกับความสามารถ         4.ช่วงที่อยู่ในระหว่างการร่างรูปแบบเว็บ อยู่ในช่วงกีฬาสี จึงไม่ค่อยมีเวลาปรึกษากันมากเท่าที่ควร จึงวางรูปแบบโดยคร่าวๆ         

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 209 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr139660