การจัดการแข่งขัน

 

                                          

 

             คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันที่แต่งตั้งขึ้นมาและได้รับการรับรองจากสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ มีอำนาจเหนือ

ผู้ตัดสินชี้ขาดกรรมการตัดสินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ และมีอำนาจสั่งให้เลื่อนรายการแข่งขันได้ภายในขอบเขตที่บัญญัติไว้ใน

กติกา

             ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และการแข่งขันชิงแชมป์โลก คณะกรรมการสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติจะเป็นผู้

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการแข่งขันอย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้

-  ผู้ตัดสินชี้ขาด 1 คน

-  ผู้ควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ 1 คน

-  กรรมการดูฟาวล์ 4 คน

-  ผู้ปล่อยตัว 2 คน

-  หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว ( อยู่คนละด้านของสระ ) 2 คน

-  กรรมการดูการกลับตัว ( อยู่ด้านละ 1 คน ของแต่ละลู่ )

-  หัวหน้าผู้บันทึก 1 คน

-  ผู้รับรายงานตัว 2 คน

-  กรรมการเชือกฟาวล์ 1 คน

-  ผู้ประกาศ 1 คน

            สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติรายการอื่นๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งต่างๆในจำนวนเท่ากันหรือน้อยกว่ากันได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

             การแข่งขันถ้าไม่สามารถใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติได้จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้นคือ

-  หัวหน้าผู้จับเวลา 1 คน ผู้จับเวลาลู่ละ 3 คน และมีกรรมการจับเวลาสำรองอีก 2 คน

-  หัวหน้าเส้นชัย 1 คน กรรมการเส้นชัยอย่างน้อย ลู่ละ 1 คน ให้ใช้ในกรณีไม่สามารถใช้อุปกรณ์ อัตโนมัติได้

    และ/หรือนาฟิกาทั้ง 3 เรือนไม่ทำงาน


             สระว่ายน้ำและอุปกรณ์การแข่งขันด้านเทคนิคที่ใช้สำหรับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และการแข่งขัน

ว่ายน้ำชิงแขมป์โลก จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อน จะทำการแข่งขันว่ายน้ำจากผู้แทน

ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำ


              อุปกรณ์กล้องวิดีโอใต้น้ำ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีระบบควบคุมการทำงานและจะ

ต้องไม่กีดขวางการมองเห็นหรือกีดขวางทางนักว่ายน้ำ และต้องไม่เปลี่ยนองค์ประกอบของสระหรือบดบังเครื่องหมาย

ตามที่สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติกำหนดไว้


 

 
http://treashunter.com/Documents/ff%20swimming.jpg

 

 


   

สร้างโดย: 
คุณครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวธันวา พูลเสรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์