ข้อยกเว้น

 

ข้อยกเว้น

           ในรายการแข่งขัน 50 เมตร ในสระ 50 เมตร การพิจารณาลู่ว่ายจะจัด ( ลู่ว่ายที่ 1 จะต้องอยู่ทางขวามือของสระ

เมื่อยืนหันหน้าจากจุดหัวสระไปยังปลายสระ ) ลำดับนักว่ายน้ำหรือทีมที่ว่ายเร็วที่สุด ในลู่กลางของสระว่ายน้ำตามจำนวนลู่

ว่ายหรืออยู่ในลู่ว่ายที่ 3 หรือ 4 ในสระว่ายน้ำที่มีลู่ว่าย 6 หรือ 8 ลู่ ตามลำดับ ส่วนนักว่ายน้ำที่มีเวลาเร็วลำดับถัดไปอยู่ทาง

ซ้ายมือของนักว่ายน้ำคนแรก  ต่อจากนั้นคนอื่นๆก็จัดสลับขวาและซ้ายให้เป็นไปลำดับเวลา ส่วนนักว่ายน้ำที่มีเวลาเท่ากัน

จะทำการจับฉลากเพื่อจัดลู่ว่าย ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว

            เมื่อมีรายการแข่งขัน 50 เมตร ในสระ 50 เมตร การแข่งขันการจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน  โดยให้แต่ละคนจากเริ่มต้นว่ายจากจุดเริ่มตามปกติไปยังจุดกลับตัวท้ายสระหรือเริ่มต้นจากจุดกลับตัวท้ายสระ

ไปยังจุดเริ่มต้นหัวสระ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น มีอุปกรณ์อัตโนมัติเพียงพอหรือไม่ ตำแหน่งผู้ปล่อยตัว

เหมาะสมหรือไม่  และอื่นๆ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรพิจารณาอย่างรอบครอบในการกำหนดจุดเริ่มต้นให้แน่นอน

และชี้แจงให้นักว่ายน้ำทราบก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขัน เกี่ยวกับการจัดลู่ว่ายนักว่ายน้ำก็ให้ดำเนินการไปตามปกติ รวมทั้ง

การเริ่มต้นและการเข้าเส้นชัย  ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่หัวสระและท้ายสระ ก็ตาม

 

สร้างโดย: 
คุณครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวธันวา พูลเสรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์