ผู้แต่งลิลิตตะเลงพ่าย

  HOME

ผู้แต่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิดชิโนรส

จุดมุ่งหมายการแต่ง
เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสงครามยุทธหัตถี

ความเป็นมาของเรื่อง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงได้เค้าความเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย มาจากพระราชพงศาวดาร เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีใน พ.ศ. ๒๑๓๕ ทรงนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๗๔ สมัยรัชการที่ ๓

ลักษณะคำประพันธ์
แต่เป็นลิลิตสุภาพ ประกอบด้วยร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ สลับกันตามความเหมาะสมของเนื้อความในเรื่อ คำสุดท้ายของบทประพันธ์ที่มาก่อนจะส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑ หรือคำที่ ๒ หรือคำที่ ๓ ของบทต่อไปตลอดทั้งเรื่อง เรียกว่า เข้าลิลิต ลิลิตจะเริ่มต้นด้วยร่ายนำ ซึ่งเป็นบทยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และสดุดีความรุ่งเรืองของบ้านเมือง

 

 

2  3

สร้างโดย: 
น.ส.กนกวรรณ ชัยเลิศศุภวงศ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 139 คน กำลังออนไลน์