หลักการเรียง adjective

 

 
 

 
   หลักการเรียง adjective ที่ขยายหน้านาม เรียงจากหน้าไปหลังดังนี้  
  Embarassed 1. article, ชี้เฉพาะ, แสดงเจ้าของ, บอกปริมาณ; a, an, the, this, that,
his, her, some, ...
Embarassed2. ลำดับที่; first, second, third, fourth, ...
Embarassed3. จำนวน; one, two, three, ...
Embarassed4. ลักษณะพิเศษ, คุณภาพ, นิสัย; good, kind, surprising, modern, sweet, new, light, ripe, raw, daring, dirty, clean, valuable, famous
 
   Embarassed5. ขนาด, รูปร่าง; big, little, round, narrow, large
Embarassed6. อายุ; old, young
Embarassed7. สี; red, green, black
Embarassed8. สัญชาติหรือแหล่งที่มา; French, English, Thai
Embarassed9. นามที่ทำหน้าที่ adjective ขยายนามด้วยกัน;
leather bag
Embarassed10. นามหลักที่ถูกขยาย(head noun)
 
   They live in the first two dirty large old brown English brick houses.  
   
Article
Demonstrative
Possessive
Indefinite
Adjective
บอกจำนวนนับ คำอธิบายลักษณะ นามรองทำหน้าที่คุณศัพท์   นามหลัก 
คุณภาพ
ลักษณะ
รูปร่าง
ขนาด
อายุ สี สัญชาติ
แหล่งกำเนิด
วัสดุ
A   beautiful   old   Italian   touring car.
An   expensive   antique     silver   mirror.
The four gorgeous long-stemmed   red       roses.
Her   short     black       hair.
Our two   big old   English      sheep-
dogs.
  Some delicious       Thai     food.
Many   modern small       brick   houses.

 
 

          

 
    แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://ict.moph.go.th/English/content/adj03_kind.htm
http://www.sit.ac.th/knowledge/grammar/Adjective&Adverbs.doc
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm
 
 
สร้างโดย: 
mk

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์