ยุคหินกลาง

 

 

                    ช่วงระยะเวลา ๘,ooo-๓,ooo ปีก่อน ค.ศ. เป็นยุคหินกลางของยุโรป ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมในช่วงนี้ไม่มีอะไร

                                                                                                                                                            โดดเด่นมากนัก และเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของยุคหินเก่า ซึ่งมนุษย์มีความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตใกล้เคียงกับสัตว์ ใช้ชีวิตกลมกลืนกับ

                                                                                                                                                             ธรรมชาติ สู่ยุคหินกลาง ซึ่งมนุษย์สามารถปฏิรูป และจัดการธรรมชาติได้ สำหรับนักวิชาการด้านอารยะธรรมบางสำนักมักข้ามการ

                                                                                                                                                             กล่าวถึงช่วงยุคหินกลาง โดยรวมยุคหินกลางเข้าไว้กับยุคหินใหม่ หรือจัดให้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินใหม่

                                                                                                                                                             ศิลปกรรมยุคหินกลางที่มีการค้นพบ คือ

                                                                                                                                                                                    จิตรกรรมตามหน้าผา บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประเทศสเปน และประเทศโปรตุเกต มีทั้งการวาดภาพคน

                                                                                                                                                              และภาพสัตว์ มีขนาดความสูงประมาณ ๓ ฟุต ขนาดเล็ก ๖-๘ นิ้ว มีท่าทางการเคลื่อนไหว และเรื่องราวในชีวิตประจำวันแสดงออกเป็น

                                                                                                                                                              รูปแบบคล้ายๆ กันทั้งหมด นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิวิญญาณนิยม
 

                   อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบผลงานศิลปะยุคหินเก่ากับยุคหินกลาง ทั้งจิตรกรรม และ

                                                                                                                                                           ประติมากรรมโดยรวมแล้ว จะพบว่า มีคุณค่าด้อยกว่ายุคหินเก่าทั้งฝีมือ และการแสดงออก อีกทั้งผลงานที่ปรากฏหลงเหลือก็มีจำนวน

                                                                                                                                                              จำกัดอีกด้วย

 

           


สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์